WYDAWNICTWA

A- A A+

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)

Pomocnik rolnika - ulotka (pl)

Pomocnik rolnika - ulotka (ukr)

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE

Ulotka - RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – MAMA 4 PLUS

Ulotka - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Ulotka informacyjna dotycząca zasiłku chorobowego

Ulotka - wypadek przy pracy z udziałem pomocnika rolnika

Ulotka - informacja o obejmowaniu ubezpieczeniami pomocnika rolnika oraz schemat procedury zgłaszania

Nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Prawo do emerytury lub renty rolniczej z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia społecznego

Emerytura rolnicza

Ulotka dla osób, którym upływa prawo do renty strukturalnej, o możliwości wnioskowania o okresową emeryturę rolniczą

Ulotka o zasiłku macierzyńskim według nowych zasad od 01.01.2016 r.

Informacja dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 5 lat

Prawo do emerytury rolniczej według nowych zasad

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

eWUŚ w rejestracji

Prawo do świadczeń pieniężnych z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia społecznego

Informacja o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 2010 r.

Informacja o ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Informacja o ustawie z 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Informacja o stosowaniu prawa unijnego w zakresie zabezpieczenia społecznego po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Informacja o ustawie z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Załącznik nr 6 do informacji o ustawie z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Załącznik nr 20 do informacji o ustawie z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Informacja o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 2003 r.

Informacja dla sołtysów o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 1999 r.

Informacja o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 1999 r.

Informacja o zasadach ubezpieczenia społecznego rolników w 1997 r.

Informacja o ustawie z 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników