ZADANIA KRUS

A- A A+

Statystyka chorób zawodowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaciła w 2021 roku jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci będące skutkiem 209 chorób zawodowych rolników. Najwięcej rozpoznano chorób zakaźnych roznoszonych przez kleszcze: boreliozy (189 przypadków) oraz kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (8 przypadków). Stanowiły one 94%. Ponadto odnotowano choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych), uczuleniowe zapalenie skóry, przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy oraz zatrucie ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne. Więcej informacji na temat chorób zawodowych rolników w zakładce: Informacja Biura Prewencji o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych rolników oraz działaniach prewencyjnych KRUS

Zestawienie chorób zawodowych w latach 2017-2021 powodujących wypłatę odszkodowań oraz liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej na tle liczby ubezpieczonych rolników