ZADANIA KRUS

A- A A+

Statystyka chorób zawodowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca rocznie ok. 300 jednorazowych  odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej. Wśród chorób najczęściej rozpoznawane były roznoszone przez kleszcze (boreliozy i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i alergiczny nieżyt nosa) oraz uczuleniowe zapalenie skóry i przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy. Więcej informacji na temat chorób zawodowych rolników w zakładce: Informacja Biura Prewencji o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych rolników oraz działaniach prewencyjnych KRUS

Zestawienie chorób zawodowych w latach 2016-2020 powodujących wypłatę odszkodowań oraz liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej na tle liczby ubezpieczonych rolników