ZADANIA KRUS

A- A A+

Jednostki lub grupy chorobowe z tytułu, których przyznano jednorazowe odszkodowania w latach 2009 - 2013

Jednostka lub grupa chorobowa:20092010201120122013
2Astma oskrzelowa12117314
3Przewlekle obturacyjne zapalenie oskrzeli 00100
4Zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków  płucnych5841216
5Alergiczny nieżyt nosa26034
6Choroby skóry58634
7Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy20141
8Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy02453
9Nowotwór złośliwy00100
10Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego21012
11Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi00001
12Choroby zakaźne w tym:146134159166189
a) borelioza
132125146155176
b) bruceloza
10000
c) kleszczowe zapalenie opon mózgowych
97121111
d) aspergiloza
10000
e) toksoplazmoza oczna
10000
f) brodawki wirusowe
00001
g) toksokaroza
02101
h) bąblowica wątroby
20000
Ogółem:174170183198234