ZADANIA KRUS

A- A A+

 

 

Jednostki lub grupy chorobowe z tytułu których przyznano jednorazowe odszkodowania w latach 2013 - 2017

Jednostka lub grupa chorobowa:20132014201520162017
1Astma oskrzelowa141910314
2Przewlekle obturacyjne zapalenie oskrzeli0100
3Zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych1621171414
4Alergiczny nieżyt nosa42314
5Choroby skóry47484
6Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy12292
7Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy33402
8Nowotwór złośliwy00000
9Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego21100
10Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi10000
11Choroby zakaźne w tym:189194204233253
aborelioza176179197226232
bbruceloza00000
ckleszczowe zapalenie opon mózgowych11137716
daspergiloza01000
etoksoplazmoza oczna00001
fbrodawki wirusowe10000
gtoksokaroza11001
hbąblowica wątroby00002
itularemia1
ogółem:234250245268293