ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

W co warto zainwestować, by poprawić bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym?

Na wsi, jak co roku wiosną, ruszyły prace polowe. Rolnicy kupują potrzebne im środki produkcji. Poza niezbędnymi do prowadzenia upraw nawozami, środkami ochrony roślin, paliwami i olejami itp. warto również pomyśleć o zakupie wyposażenia, które eliminuje zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas pracy w gospodarstwie rolnym i poprawia jej komfort.

Drabiny – urządzenia niezbędne do pracy na wysokości

Drabina to jedno z urządzeń znajdujących się na wyposażeniu gospodarstwa rolnego, bez którego nie mogłoby funkcjonować. Jest proste w użytkowaniu, zajmuje niewiele miejsca i jest łatwe do przenoszenia. Ułatwia wchodzenie oraz schodzenie z wysokości. Mimo, że wielu rolników uważa, że o drabinach wiedzą wszystko, tj. jakie powinny być, i jak z nich korzystać, KRUS odnotowuje rocznie ok. 1 500 wypadków podczas ich użytkowania.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich

Jednostki OSP to jedne z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych organizacji działający na obszarach wiejskich. Poza walką z pożarami, klęskami żywiołowymi, działaniami prozdrowotnymi i akcjami społecznymi na rzecz lokalnych społeczności uczestniczą także w akcjach ratunkowych, niosąc pomoc ofiarom wypadków. Zwykle docierają pierwsi na miejsce zdarzenia. Zabezpieczają obszar na którym wystąpił wypadek, a także udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak wiadomo, o życiu i zdrowiu poszkodowanych decyduje to, jak szybko otrzymają pomoc. To właśnie bezpośrednio po wypadku rozgrywa się najważniejsza dla poszkodowanego walka, walka z czasem. W takich akcjach niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu, które umożliwi szybkie udzielenie profesjonalnej pomocy, dającej szansę na przeżycie, zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego, a także skrócenie czasu leczenia poszkodowanych.

Znacznie mniej, ale wciąż za dużo – jak można zapobiegać wypadkom śmiertelnym

W 2020 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zgłoszono 10 974 wypadki. Wypłacono 7 872 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej. Odnotowano 35 wypadków śmiertelnych, mimo, że o 22 (38,6%) mniej niż w 2019 roku, to wciąż o wiele za dużo. Należy zatem zrobić wszystko, by podobnych w przyszłości uniknąć.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników o niewypalanie traw i nieużytków rolnych

W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy rolników Kasa włącza się w kampanię edukacyjną mającą na celu uświadomienie mieszkańcom wsi negatywnych skutków wypalania traw. Jednocześnie wzywa rolników do zaniechania tych praktyk z uwagi na ich własne bezpieczeństwo, a także ogromne straty materialne i ekosystemowe, które mogą spowodować. Pamiętajmy, że wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by stracić panowanie nad ogniem, a w konsekwencji dorobek życia, zdrowie, a nawet samo życie.

Borelioza – podstępna choroba, nazywana plagą XXI wieku

Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa) jest odzwierzęcą układową chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie z rodzaju Borrelia. Na człowieka i inne zwierzęta przenoszą je kleszcze należące do rodzaju Ixodes, w których układzie pokarmowym bytują krętki. Ze względu na zróżnicowane objawy boreliozę trudno zdiagnozować.

Kleszcze – kłujący temat!

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, przyroda budzi się powoli do życia, a wraz z nią rośnie aktywność kleszczy, która będzie trwała aż do listopada. Wiosenny wysyp tych pajęczaków odnotowywany jest obecnie na terenie całego kraju. Środowisko ich bytowania to przede wszystkim lasy liściaste (głównie krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami), łąki, pastwiska, parki, a nawet miejskie trawniki.

Zespół cieśni nadgarstka – przyczyny, objawy, profilaktyka

Nic nie dzieje się bez przyczyny, lecz wszystko z jakiejś racji i konieczności – to motto starożytnego filozofa greckiego Leucypa z Miletu (V w. p. n.e.), który twierdził, że przyroda tworzy ciąg przyczynowo-skutkowy i nic w niej nigdy nie ginie.

Co możesz zrobić, aby w okresie jesienno-zimowym uniknąć upadków na terenie gospodarstwa rolnego?

Pora jesienno-zimowa zwykle kojarzy się z okresem mniej intensywnej pracy w gospodarstwach rolnych oraz czasem na zasłużony odpoczynek rolników po wytężonej pracy w polu w czasie żniw i zbiorów. Pracy jest dużo mniej, szczególnie w gospodarstwach o roślinnym profilu produkcji, ale konieczność utrzymania siedliska w dobrym stanie sprawia, że zawsze jest coś do zrobienia.

Zagrożenie drganiami mechanicznymi w środowisku pracy rolnika.

Praca rolnika wiąże się z wieloma zagrożeniami: chemicznymi, jak np. oddziaływanie środków ochrony roślin, biologicznymi, jak ukąszenie przez kleszcze oraz fizycznymi, jak przejechanie lub uderzenie przez maszyny rolnicze, a także oddziaływanie drgań mechanicznych podczas pracy z ich wykorzystaniem.