ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

Zagrożenia pożarowe w gospodarstwie rolnym

Niebawem żniwa, które dla większości rolników stanowią czas wzmożonej pracy, wieńczący ich wielomiesięczny trud. To także okres zwiększonego zagrożenia pożarowego. Utrzymująca się susza, długofalowe oddziaływanie wysokich temperatur, silne wiatry i przegrzane, mocno obciążone maszyny rolnicze to prosty przepis na pożar.

WYPADKOWE ABC

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o jak najszybsze zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej do jednostek terenowych, w których poszkodowani podlegają ubezpieczeniu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca rolników do zakupu kolejnych wyrobów, którym przyznano wyróżnienia targowe pn. „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym!”

W ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników, m.in. zachęca rolników do nabywania wyrobów oznaczonych „Znakiem bezpieczeństwa KRUS” i wyróżnieniem targowym pn. „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników o niewypalanie traw i nieużytków rolnych

W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy rolników Kasa włącza się w kampanię edukacyjną mającą na celu uświadomienie mieszkańcom wsi negatywnych skutków wypalania traw. Jednocześnie wzywa rolników do zaniechania tych praktyk z uwagi na ich własne bezpieczeństwo, a także ogromne straty materialne i ekosystemowe, które mogą spowodować. Pamiętajmy, że wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by stracić panowanie nad ogniem, a w konsekwencji dorobek życia, zdrowie, a nawet samo życie.

Kleszcze – kłujący temat!

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, przyroda budzi się powoli do życia, a wraz z nią rośnie aktywność kleszczy, która będzie trwała aż do listopada. Wiosenny wysyp tych pajęczaków odnotowywany jest obecnie na terenie całego kraju. Środowisko ich bytowania to przede wszystkim lasy liściaste (głównie krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami), łąki, pastwiska, parki, a nawet miejskie trawniki.

Krajzega – uwaga ostre cięcie! 

Stołowa piła tarczowa potocznie nazywana krajzegą, cyrkularką bądź pilarką stołową to urządzenie, które możemy spotkać w siedlisku gospodarstwa rolnego, choć w ostatnich latach jest wypierana przez pilarki łańcuchowe. Wykorzystywana jest zazwyczaj do obróbki drewna na opał, do budowy płotów, zagród, prostych konstrukcji ogrodowych np. podpórek pod rośliny i in. Cyrkularka jest narzędziem bardzo przydatnym, jednak niewłaściwie użytkowana może się okazać bardzo niebezpieczna, a podczas pracy może dochodzić do trwałych urazów ciała, a nawet śmierci użytkownika. 

Ładowacze czołowe Zakładu Metalowego AGROMASZ z Mrągowa – wyroby o  wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

Ładowacz czołowy to maszyna rolnicza montowana do ramy ciągnika rolniczego. Służy przede wszystkim do przewożenia materiałów, np. piachu, ziemniaków, nawozów mineralnych oraz do ich załadunku i wyładunku. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia, rolnicy unikają dźwigania ciężkich materiałów, a w związku z tym możliwości wystąpienia urazu, bądź zwyrodnienia kręgosłupa powstałego przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów.

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Zadania Funduszu Prewencji i Rehabilitacji wynikają z art. 80 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zgodnie z którym fundusz ten jest przeznaczony na finansowanie kosztów rzeczowych wynikających z realizacji zadań KRUS, o których mowa m. in. w art. 63 ustawy.

Rolniku, noś odblaski – wyposażenie na wagę życia i zdrowia

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny włącza się w działania prewencyjne organizowane przez różne instytucje m.in. Policję, Ośrodki Ruchu Drogowego, Straż Miejską, samorządy lokalne, placówki oświatowe i Caritas pod hasłem „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Rolniku, chroń się przed zimnem!

Pora jesienno-zimowa to okres, gdy niskie temperatury otoczenia doskwierają ludziom i zwierzętom. Szczególnie dają się we znaki tym, którzy pracują na świeżym powietrzu, m.in. w gospodarstwach rolnych. Przed skutkami ich oddziaływania na organizm człowieka (przeziębieniami i odmrożeniami) można się zabezpieczyć. Warto poznać sposoby ochrony przed zimnem i zapewnić sobie komfort pracy.

Bąblowica wątroby – groźna i ciężka do wykrycia choroba odzwierzęca

Bąblowica jest chorobą przenoszoną na ludzi przez zwierzęta. Powodują ją larwy tasiemca z rodzaju Echinococcus, którego jaja mogą znajdować się w kale zakażonych lisów, psów i kotów. Dostają się do organizmu człowieka podczas bezpośredniego kontaktu z zakażonymi zwierzętami, po spożyciu żywności lub wody skażonej jajami, a także mogą zostać przeniesione do ust brudnymi rękami.