ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

Rolniku! Kleszcze mogą być aktywne nawet zimą!

Od wielu już lat choroby odkleszczowe należą do najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych rolników. W 2022 roku odnotowano ogółem 194 zachorowania zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci rolników, w tym 162 zachorowania na boreliozę i 11 zachorowań na odkleszczowe zapalenie mózgu.

Rolnicy uważajcie na czad – cichego zabójcę!

Tlenek węgla (czad) to silnie trujący gaz, który nie bez przyczyny nazywany jest „cichym zabójcą” – jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku. Wdychany, łatwo wchłania się do krwioobiegu i powoduje trwałe szkody w organizmie. Gdy występuje w dużym stężeniu, szybko prowadzi do utraty przytomności i śmierci. Do większości takich wypadków dochodzi w okresie jesienno-zimowym.

Uwaga na kleszcze!

W Polsce szczyt aktywności kleszczy przypada w okresie od maja do listopada, a ma to związek z wysoką temperaturą i wilgotnością w naszej strefie klimatycznej. Miejscem bytowania kleszczy są nie tylko lasy, spotkać je możemy również na łąkach, pastwiskach, a nawet przydomowych trawnikach. Mimo niewielkich rozmiarów są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

kombajn na polu

Trwają żniwa, pamiętajmy o bezpieczeństwie!

Według danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie żniw wypadkom ulega około jedna czwarta wszystkich osób poszkodowanych w gospodarstwach rolnych w skali roku.

Zagrożenia pożarowe w gospodarstwie rolnym

Niebawem żniwa, które dla większości rolników stanowią czas wzmożonej pracy, wieńczący ich wielomiesięczny trud. To także okres zwiększonego zagrożenia pożarowego. Utrzymująca się susza, długofalowe oddziaływanie wysokich temperatur, silne wiatry i przegrzane, mocno obciążone maszyny rolnicze to prosty przepis na pożar.

WYPADKOWE ABC

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o jak najszybsze zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej do jednostek terenowych, w których poszkodowani podlegają ubezpieczeniu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca rolników do zakupu kolejnych wyrobów, którym przyznano wyróżnienia targowe pn. „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym!”

W ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników, m.in. zachęca rolników do nabywania wyrobów oznaczonych „Znakiem bezpieczeństwa KRUS” i wyróżnieniem targowym pn. „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników o niewypalanie traw i nieużytków rolnych

W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy rolników Kasa włącza się w kampanię edukacyjną mającą na celu uświadomienie mieszkańcom wsi negatywnych skutków wypalania traw. Jednocześnie wzywa rolników do zaniechania tych praktyk z uwagi na ich własne bezpieczeństwo, a także ogromne straty materialne i ekosystemowe, które mogą spowodować. Pamiętajmy, że wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by stracić panowanie nad ogniem, a w konsekwencji dorobek życia, zdrowie, a nawet samo życie.

Kleszcze – kłujący temat!

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, przyroda budzi się powoli do życia, a wraz z nią rośnie aktywność kleszczy, która będzie trwała aż do listopada. Wiosenny wysyp tych pajęczaków odnotowywany jest obecnie na terenie całego kraju. Środowisko ich bytowania to przede wszystkim lasy liściaste (głównie krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami), łąki, pastwiska, parki, a nawet miejskie trawniki.

Krajzega – uwaga ostre cięcie! 

Stołowa piła tarczowa potocznie nazywana krajzegą, cyrkularką bądź pilarką stołową to urządzenie, które możemy spotkać w siedlisku gospodarstwa rolnego, choć w ostatnich latach jest wypierana przez pilarki łańcuchowe. Wykorzystywana jest zazwyczaj do obróbki drewna na opał, do budowy płotów, zagród, prostych konstrukcji ogrodowych np. podpórek pod rośliny i in. Cyrkularka jest narzędziem bardzo przydatnym, jednak niewłaściwie użytkowana może się okazać bardzo niebezpieczna, a podczas pracy może dochodzić do trwałych urazów ciała, a nawet śmierci użytkownika.