ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

Dermatozy dotykają również rolników

Świąd, zmiany w postaci krost, złuszczanie naskórka, pokrzywka, pogrubienie czy pękanie skóry to typowe objawy dermatoz, czyli schorzeń skóry, których podłoże może być genetyczne lub nabyte. Najczęstsze przyczyny tej grupy przypadłości to reakcje alergiczne i autoimmunologiczne, zakażenia grzybicze i bakteryjne, wirusy (np. opryszczki), a także pasożyty (np. świerzbowiec, nużeniec).

Jak nie dać się wkręcić?

Około 12% wypadków odnotowanych przez KRUS w ciągu roku to pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych. Ich przyczyną jest najczęściej niewłaściwe posługiwanie się sprzętem stosowanym w produkcji rolniczej. Warto pamiętać, że żadne zabezpieczenia, najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i elektroniczne nie wystarczą, jeśli obsługując maszynę rolniczą nie będziemy przestrzegać instrukcji obsługi i podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Współpraca KRUS z jednostkami OSP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera rozwój ratownictwa przedmedycznego na obszarach wiejskich, które ma na celu ograniczanie skutków wypadków, w tym wypadków przy pracy rolniczej. Od prawie 20 lat Kasa współpracuje z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego poprzez wyposażanie jednostek OSP w zestawy ratownicze.

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych podczas żniw

Rozpoczynają się żniwa, okres wzmożonych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Pracujący w polu rolnicy częściej niż zazwyczaj narażeni są na zagrożenia wypadkowe związane z koszeniem zbóż i traw, prasowaniem i transportem ziarna, słomy oraz siana.

Pamiętaj! Im więcej „promili”, tym mniej bezpieczeństwa

Oczywistym jest, że podczas pracy zabronione jest spożywanie alkoholu. Jednak aż 17% badanych przyznaje się do konsumpcji napojów alkoholowych w miejscu zatrudnienia. W ostatniej dekadzie liczba ta wyraźnie się obniżyła, ale niestety zjawisko to nadal występuje. Picie alkoholu w środowisku pracy może nieść za sobą wiele dotkliwych skutków, ale przede wszystkim naraża człowieka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Problem ten nie omija również polskiej wsi dotykając grupę zawodową, jaką są rolnicy.