ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

W co warto zainwestować by poprawić bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegnia wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników popularyzuje wśród rolników i członków ich rodzin środki produkcji, których stosowanie ogranicza ryzyko tych niepożądanych zdarzeń.

W 2020 roku zakupiono i popularyzowano m.in.:

1) Wózki warsztatowe na narzędzia do przechowywania narzędzi niezbędnych do różnego rodzaju napraw w gospodarstwie rolnym. Dodatkową zaletą jest ich mobilność, którą zapewniają kółka. Na nich umieszczona jest konstrukcja z szufladami. Dzięki temu w łatwy sposób narzędzia przemieszczane są z miejsca na miejsce, bez przeciążania układu mięśniowo-szkieletowego rolnika. Wózki warsztatowe na narzędzia powinny być nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim bezpieczne i stabilne, także podczas wysuwania obciążonych szuflad. Podczas zakupu należy zatem wybrać model, który posiada zabezpieczenia uniemożliwiające korzystanie jednocześnie z wielu szuflad. Rozwiązanie pozwalające na używanie szuflady tylko wtedy, gdy pozostałe są zamknięte, zmniejsza ryzyko przewrócenia się ciężkiego wózka na rolnika. Zagrożenie to wzrasta wraz z liczbą wysuwanych, kolejnych szuflad. Blokada ta ma również zastosowanie podczas przesuwania wózka z miejsca na miejsce. Polecanym rozwiązaniem jest zakup wózka składającego się z 2 modułów, tj. dolnego zawierającego 2 szuflady na narzędzia, obszerną skrzynię do przechowywania większych narzędzi, oraz górnego posiadającego 4 szuflady z praktycznym zamknięciem na kluczyk i 2 uchwyty ułatwiające przenoszenie. Dzięki modułowej budowie, po demontażu nadstawki szafka może mieć zastosowanie, jako blat roboczy. Wyposażenie gospodarstwa rolnego w tego typu wózki zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy. Zastosowanie wózków narzędziowych ułatwia utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach garażowych, zmniejsza ryzyko chorób układu ruchu rolników, a także ogranicza ryzyko upadków ciężkich narzędzi na kończyny rolników podczas napraw i regulacji.

 

W roku 2020 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakupiła 100 szt. wózków, które zostały wręczone laureatom „Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. 


2) Drabiny wielofunkcyjne znajdują zastosowanie w każdym gospodarstwie rolnym, niezależnie od wielkości i profilu produkcji. Ich brak lub niewłaściwy stan jest przyczyną upadków osób z wysokości. W 2019 roku odnotowano ponad 1600 upadków, głównie z drabin, strychów, poddaszy, drzew, których przyczyną było m.in. stosowanie w pracy na wysokości nieprawidłowo skonstruowanych drabin i podestów, bez zabezpieczeń przed przechyłem i osunięciem. Drabiny stosowane w gospodarstwie rolnym powinny mieć szerokość około 0,28 m, być wykonane z mocnych podłużnic oraz szczebli, z zachowaniem odpowiedniej odległości między szczeblami około 0,3 m, i posiadać haki zaczepowe.

PAMIĘTAJ!

 

Przy zakupie drabin należy zwrócić uwagę, aby posiadały zabezpieczenia, które przeciwdziałają przechylaniu, odchylaniu oraz poślizgowi.

3) Podpory typu kobyłki są niezbędne przy naprawach ciągników oraz maszyn rolniczych, służą do podtrzymywania ich po uniesieniu za pomocą podnośnika. Kobyłki zapobiegają przygnieceniom rolników przez opadające maszyny podparte na niestabilnych podnośnikach i podporach m.in. podczas wymiany kół oraz innych napraw.

 

PAMIĘTAJ!

 

Przy zakupie należy zwrócić szczególną uwagę, aby kobyłki były wykonane z grubej stalowej blachy lub ze stali konstrukcyjnej, oparte na 3 nogach z wewnętrznymi podkładkami, które uniemożliwiają zapadanie się w podłożu. Warto też wybrać modele, których stopy posiadają płytę zwiększającą kontakt z podłożem, regulację wysokości, stabilną podstawę i automatyczną blokadę przy podnoszeniu.


 4) Rękawice ochronne są niezbędne w czasie wykonywania codziennych
 prac, podczas, których rolnik narażony jest na oddziaływanie wielu szkodliwych czynników. Substancje te mogą wnikać przez skórę do całego organizmu człowieka albo powodować miejscowe jej uszkodzenia i choroby. Koniecznym, zatem jest stosowanie rękawic ochronnych podczas pracy z preparatami stosowanymi w produkcji rolniczej, szczególnie podczas pracy ze środkami ochrony roślin, paliwami, olejami itp. Rękawice ochronne stanowią ponadto mechaniczną i termiczną ochronę podczas pracy w obejściu gospodarstwa, np. porządków, obrządku zwierząt, napraw i remontów. Podczas pracy z tłustymi i mokrymi przedmiotami znajdują zastosowanie modele posiadające właściwości antypoślizgowe.

WAŻNE!

 

Rękawice ochronne powinny być zawsze idealnie dopasowane do dłoni. Zapobiega to przedostawaniu się do ich wnętrza wszelkiego rodzaju substancji, m.in. cieczy i olei oraz samoistnemu ich zsuwaniu w trakcie pracy.

 5) Najazd progowy (krawężnikowy) pełni funkcję gumowego podjazdu umożliwiając swobodny przejazd m.in. ciągnikom rolniczym, samochodom dostawczym, wózkom widłowym oraz paletowym przez podwyższenia, węże i instalacje oraz przy zróżnicowaniu poziomu podłoża bez uszkodzenia opony. Łatwy w montażu doskonale zastępuje podjazdy wykonane z cementu lub z kostki. Dużym atutem jest możliwość stosowania tymczasowo lub przymocowania na stałe do podłoża. Najazdy można zastosować do przeprowadzenia przewodów przez ciągi komunikacyjne. Żółta odblaskowa folia poprawia widoczność zwłaszcza nocą, natomiast antypoślizgowa nawierzchnia zwiększa bezpieczeństwo użytkowe.

Przedstawione środki produkcji podnoszą bezpieczeństwo pracy, dlatego powinny stanowić wyposażenie gospodarstwa rolnego. Zastosowanie ww. rozwiązań nie wymaga dużego nakładu finansowego, a ogranicza ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które mogą uniemożliwiać prowadzenie gospodarstwa rolnego.

PAMIĘTAJ!

 

Przy minimalnym nakładzie finansowym można znacząco poprawić bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

 

 


Do góry