ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

Co możesz zrobić, aby w okresie jesienno-zimowym uniknąć upadków na terenie gospodarstwa rolnego?

Pora jesienno-zimowa zwykle kojarzy się z okresem mniej intensywnej pracy w gospodarstwach rolnych oraz czasem na zasłużony odpoczynek rolników po wytężonej pracy w polu w czasie żniw i zbiorów. Pracy jest dużo mniej, szczególnie w gospodarstwach o roślinnym profilu produkcji, ale konieczność utrzymania siedliska w dobrym stanie sprawia, że zawsze jest coś do zrobienia.

Nie można jednak zapominać, że w tym okresie rolnicy przygotowują się do kolejnego sezonu, m.in. wykonują remonty budynków gospodarczych, konserwację maszyn i urządzeń rolniczych, a także infrastruktury siedliska.

Jesienią i zimą zwiększa się liczba upadków osób. Spowodowane jest to m.in. mniejszą ilością światła dziennego w ciągu doby, występującymi o tej porze roku opadami deszczu i śniegu, a także spadkiem temperatury powietrza poniżej 0°C. Nawierzchnie obejść stają się śliskie, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy rolnicy poruszają się po nieoświetlonych ciągach komunikacyjnych i w niewłaściwym obuwiu. W takich sytuacjach często dochodzi do poślizgnięć i upadków, których konsekwencjami mogą być bolesne stłuczenia, otarcia, rozcięcia, zwichnięcia lub złamania kończyn, skręcenia stawów, a nawet urazy kręgosłupa lub głowy. Upadki te powodują długotrwałą niezdolność do pracy, niepełnosprawność, a czasem nawet śmierć poszkodowanego. Z wieloletnich obserwacji KRUS wynika, że większości z nich można w prosty sposób uniknąć. Wystarczy, by rolnik podjął odpowiednie działania prewencyjne, zgodnie z hasłem kampanii na rzecz zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych, tj. „Rola rolnika by upadku unikał”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie jesienno-zimowym prosi mieszańców wsi o:

  • zadbanie o stan ciągów komunikacyjnych w obejściu, m.in. o ich stan techniczny, czystość, odśnieżanie i usuwanie z nich zbędnych przedmiotów, a także niwelowanie nierówności na powierzchni podwórzy;
  • sprawdzanie po nocnych przymrozkach stanu schodów do domu i budynków inwentarskich, a także drabin i podestów, gdyż mogą być oblodzone;
  • likwidowanie na bieżąco śliskości nawierzchni ciągów komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą oblodzonej warstwy;
  • zadbanie o właściwe odprowadzenie wód opadowych i odpowiednie oświetlenie podwórzy;
  • używanie odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych i planowanej pracy obuwia; ważne, aby było usztywnione w kostce i dobrze przylegało do stopy, posiadało antypoślizgową, protektorowaną podeszwę i wzmocnione noski.

Powyższe zalecenia pokazują, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie.


Do góry