ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich

Jednostki OSP to jedne z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych organizacji działający na obszarach wiejskich. Poza walką z pożarami, klęskami żywiołowymi, działaniami prozdrowotnymi i akcjami społecznymi na rzecz lokalnych społeczności uczestniczą także w akcjach ratunkowych, niosąc pomoc ofiarom wypadków. Zwykle docierają pierwsi na miejsce zdarzenia. Zabezpieczają obszar na którym wystąpił wypadek, a także udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak wiadomo, o życiu i zdrowiu poszkodowanych decyduje to, jak szybko otrzymają pomoc. To właśnie bezpośrednio po wypadku rozgrywa się najważniejsza dla poszkodowanego walka, walka z czasem. W takich akcjach niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu, które umożliwi szybkie udzielenie profesjonalnej pomocy, dającej szansę na przeżycie, zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego, a także skrócenie czasu leczenia poszkodowanych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja zabezpieczenia społecznego rolników od 20 lat wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich w ramach porozumienia zawartego z Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Celem tej współpracy jest ograniczenia skutków wypadków, w tym wypadków przy pracy rolniczej, a także prowadzenie wspólnie działań na rzecz bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia mieszkańców wsi.

Użycie specjalistycznego sprzętu umożliwia szybkie udzielenie profesjonalnej pomocy – niejednokrotnie decyduje o zdrowiu i życiu człowieka, a także daje szanse na zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego oraz skrócenie czasu leczenia poszkodowanych.

Kasa przekazuje jednostkom OSP zestawy ratownictwa przedlekarskiego. Wymiary torby zapewniają możliwość skompletowania zestawu zgodnie ze standardem wyposażenia R-1. Znajdują się w niej materiały rekomendowane przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Torba wyposażona jest w przegrody dla poszczególnych elementów zestawu, dzięki czemu możliwy jest bezpośredni i szybki dostęp do materiałów medycznych. Posiada uchwyty umożliwiające transport w ręku, na ramieniu i na plecach.


Zestaw ratownictwa przedlekarskiego może otrzymać jednostka OSP, która złoży wniosek do odpowiedniego dla terenu swojego działania Oddziału Regionalnego KRUS wraz z opinią z Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowych lub Wojewódzkich Związku OSP RP oraz zaświadczeniem, że jej druhowie zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Okres oczekiwania na zestaw zależy od liczby wniosków zgłoszonych i oczekujących na rozpatrzenie. Jednostki OSP, którym przekazano zestawy, zobowiązane są do regularnego informowania KRUS o wykorzystaniu tego sprzętu w akcjach ratowniczych, w tym pomocy udzielanej rolnikom – ofiarom wypadków przy pracy rolniczej.


 

 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat KRUS przekazał 505 zestawów ratownictwa przedlekarskiego
jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całej Polski.

 

Liczba akcji ratunkowych w latach 2010-2020 z wykorzystaniem
zestawów ratownictwa przedlekarskiego przekazanych przez KRUS

Rok20102011201220132014201520162017201820192020
Liczba akcji ratunkowych 4 6384 3153 7494 0633 7034 5713 6264 7624 7034 3744 982


W ramach współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ratownicy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczą w realizowanych przez jednostki terenowe KRUS szkoleniach, prelekcjach, pogadankach z zakresu wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym, podczas których prowadzą pokazy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz gaszenia pożarów. Druhowie z jednostek OSP wizytują także gospodarstwa rolne podczas przeglądu prac polowych oraz uczestniczą w pracach komisji konkursowych Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Pokaz udzielania pomocy przedlekarskiej

 

Pokaz udzielania pomocy przedlekarskiej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera również przedsięwzięcia promujące rozwój systemu ratownictwa przedmedycznego na obszarach wiejskich, poprzez przekazywanie zwycięzcom konkursów organizowanych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nagród rzeczowych, m.in. zestawów ratownictwa przedlekarskiego.

 

 

 

Uroczyste wręczenie zestawu ratownictwa przedlekarskiego dla zwycięskiej Drużyny w Konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

W 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia przekazała zestaw ratownictwa przedlekarskiego dla zwycięskiej Drużyny w Konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.


Do góry