ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

Ładowacze czołowe Zakładu Metalowego AGROMASZ z Mrągowa – wyroby o  wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

Ładowacz czołowy to maszyna rolnicza montowana do ramy ciągnika rolniczego. Służy przede wszystkim do przewożenia materiałów, np. piachu, ziemniaków, nawozów mineralnych oraz do ich załadunku i wyładunku. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia, rolnicy unikają dźwigania ciężkich materiałów, a w związku z tym możliwości wystąpienia urazu, bądź zwyrodnienia kręgosłupa powstałego przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów.

Ładowacz czołowy z odpowiednim osprzętem może służyć w obejściu, na polu czy też w sadzie. W gospodarstwach rolnych ładowacze czołowe wykorzystywane są przede wszystkim do załadunku i rozładunku obornika albo do transportu bel słomy lub sianokiszonki. Ładowacz wykorzystywany jest także do załadunku i rozładunku środków transportowych, takich jak np.: piasek, nawozy mineralne, wapno, żwir, buraki, obornik czy ziemniaki.

Zasady bezpiecznej pracy przy użytkowaniu ładowaczy czołowych

 • Przed rozpoczęciem użytkowania ładowaczy czołowych (mocowania do ciągnika rolniczego) należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
 • Montaż i demontaż ładowacza do ciągnika należy wykonywać przy unieruchomionym ciągniku zachowując szczególną ostrożność.
 • Ładowacz należy podłączać tylko z zalecanym osprzętem.
 • Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnej ładowności ładowacza czołowego.
 • Należy dostosować prędkość ciągnika do warunków oraz uwzględnić bezwładność ładowacza i przewożonego ładunku.
 • Przed przystąpieniem do napraw należy wyłączyć silnik i zabezpieczyć ciągnik z ładowaczem przed samoczynnym stoczeniem przez zaciągnięcie hamulca ręcznego i podłożenie pod koła klinów hamujących.
 • Przed rozpoczęciem pracy z użyciem ładowacza należy sprawdzić stan techniczny przewodów hydraulicznych.
 • Po zakończonej pracy należy opuścić ładowacz w położenie spoczynkowe, wyłączyć silnik ciągnika i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
 • Łączenie ładowacza z niesprawnym ciągnikiem jest zabronione.
 • Zabrania się obsługi i użytkowania ładowacza przez osoby niepełnoletnie i pod wpływem alkoholu.
 • Zabronione jest przebywanie osób postronnych, szczególnie dzieci, w pobliżu pracującego ładowacza.

W 2021 r. wręczono kolejne zezwolenie na oznaczanie wyrobów „Znakiem Bezpieczeństwa KRUS”. Otrzymały je ładowacze czołowe, typ: Ł-103, Ł-107, Ł-107A, Ł-104A, Ł-104, Ł-104 PRO, Ł-105, Ł-106, Ł-106 PRO, Ł-106A, Ł-106A PRO, Ł-108, Ł-108 PRO, Ł-110 PRO produkowane przez Zakład Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz z Mrągowa. Zakład produkuje ładowacze czołowe o udźwigu 200–2800 kg i wysokości podnoszenia 1,8–4,74 m do wszystkich typów ciągników rolniczych dostępnych na polskim rynku służących do szybkiego i wygodnego załadunku oraz rozładunku płodów rolnych oraz innych prac przeładunkowych w gospodarstwie rolnym.
 

 
Ładowacze czołowe Zakładu Metalowego AGROMASZ


Zalety ładowaczy czołowych produkowanych przez Zakład Metalowy „AGROMASZ”:

 • posiadają nowoczesne rozwiązania techniczne, m.in. akumulatory hydrauliczne tłumiące drgania, system samopoziomowania elementów roboczych, sterowanie przez elektrohydrauliczne zespoły sterujące, a także szybki sprzęg do przewodów hydraulicznych umożliwiający szybkie odłączenie maszyny od ciągnika;
 • dodatkowym walorem ładowaczy czołowych jest możliwość włączenia ich instalacji w układ hydrauliczny ciągnika, dzięki czemu uzyskujemy wolne wejścia hydrauliczne z tyłu ciągnika;
 • szeroka gama produkowanych w firmie ładowaczy czołowych o udźwigu od 200 do 2800 kg i wysokości podnoszenia od 1,8 do 4,74 m.

Firma oferuje szeroką gamę osprzętu do ładowaczy czołowych.
 

„Znak Bezpieczeństwa KRUS”– 
działanie prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników. Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym "Znak Bezpieczeństwa KRUS”.
Przyznanie Znaku następuje na wniosek producenta lub jego przedstawiciela oraz z inicjatywy rolników, ich organizacji i związków zawodowych lub dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS.
Dostawca (producent, importer) występujący o nadanie „Znaku Bezpieczeństwa KRUS” dobrowolnie poddaje atestacji swój wyrób, zarówno pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa biernego (konstrukcja) – badania laboratoryjne, jak i czynnego – zaistnienie wypadków odnotowanych w OR KRUS z udziałem danego urządzenia w przeszłości.


Zachęcamy do zapoznania się z innymi wyrobami, które otrzymały „Znak Bezpieczeństwa KRUS”:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/znak_bezp/ZnakBezpieczenstwaKRUS_2021_d.pdf


Do góry