ZADANIA KRUS

A- A A+

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na bazie dokumentu z 1998 roku, zawierającego spis prac rolniczych niebezpiecznych i szkodliwych dla dzieci powstał "Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat".

Aktualny wykaz jest wynikiem zaangażowania i współpracy Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa zachęca do zapoznania się z wykazem.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym - broszura edukacyjna

Data dodania:

14.12.2015