ZADANIA KRUS

A- A A+

Rolniku! Pomyśl o sobie – masz jedno życie i zdrowie

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz…” pisał pięćset lat temu Jan Kochanowski. Mimo upływu czasu jest to nadal niezwykle aktualna sentencja.

Niestety dostrzegamy jak nieocenioną wartością jest stan naszego zdrowia, najczęściej gdy zaczyna szwankować. A przecież dobre zdrowie jest gwarantem aktywności zawodowej, pozwala realizować plany i marzenia. Dbałość o kondycję fizyczną i zdrowy tryb życia powinny być zatem priorytetową sprawą dla każdego człowieka.

Wyniki badań wskazują na znaczącą zależność pomiędzy kondycją zdrowotną Polaków, a ich miejscem zamieszkania. Na przestrzeni ostatnich lat stan zdrowia mieszkańców wsi ulega systematycznej poprawie, niemniej jednak w dalszym ciągu widoczne są dysproporcje w dostępności opieki zdrowotnej na terenach wiejskich. Brak profilaktyki wynika również z braku zainteresowania nią samych rolników. W konsekwencji mniejsza jest wykrywalność chorób, w tym zwłaszcza tzw. cywilizacyjnych, jak cukrzyca, nowotwory czy choroby układu krążenia.

Badanie przeprowadzone wśród rolników przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie na zlecenie KRUS wykazały, że istotnym problemem zdrowotnym wśród rolników są:

  • choroby układu kostno-stawowego,
  • choroby niedokrwienne serca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • zaburzenia oddychania w trakcie snu,
  • otyłość,
  • cukrzyca,
  • choroby tarczycy.

Coraz większym problemem wśród rolników stają się również choroby zakaźne przenoszone przez kleszcze, a w szczególności borelioza.

Rolnicy z uwagi na charakter swojej pracy i duże odległości do ośrodków diagnostycznych bardzo często odkładają wizyty lekarskie w czasie, a nawet z nich rezygnują. Dokonują autodiagnozy, leczą się na własną rękę domowymi sposobami lub ogólnie dostępnymi medykamentami, które działają w sposób doraźny, co nie ma zazwyczaj przełożenia długofalowego na prawidłowy stan zdrowia.

Zły stan psychofizyczny zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Komfort psychofizyczny, odczuwany przez rolnika ma istotne znaczenie dla jakości wykonywanej przez niego pracy, a wysoka jakość pracy to przecież wymierna korzyść dla osoby, która ją wykonuje.

Dlaczego tak ważna jest profilaktyka? Wczesne wykrycie choroby najczęściej umożliwia jej wyleczenie i pełny powrót do zdrowia, albo przynajmniej hamuje jej szybki rozwój. A przecież tylko zdrowy i wypoczęty człowiek to wydajny i bezpieczny pracownik. Stan chorobowy zwykle zwiększa ryzyko wypadku podczas pracy w gospodarstwie. Dolegliwości, które towarzyszą chorobie to między innymi osłabienie organizmu i jego mniejsza wydolność, ograniczenia zakresu ruchu, zawroty głowy, zmniejszona koncentracja i oczywiście ból.

Bardzo istotny dla zdrowia jest również efektywny odpoczynek. Jedni preferują błogie leniuchowanie przed telewizorem lub z książką w ręku, inni aktywną formę spędzania wolnego czasu, np. piesze wycieczki, wyjazdy na narty itp. Wybór to sprawa indywidualna. Ważne dla osiągnięcia pożądanego efektu jest to, żeby odpoczynek był dokładnie przemyślany, zaplanowany i zgodny z oczekiwaniami człowieka. Dobrej kondycji sprzyjają również zachowania prozdrowotne, a więc racjonalne żywienie i utrzymanie higieny osobistej, a także wczesna rehabilitacja i oszczędny tryb życia w przypadku chorób układu ruchu.

Rolniku! Wykorzystaj okres zimowy, w którym masz zdecydowanie mniej obowiązków na wizytę u lekarza, badania profilaktyczne oraz regenerację sił i odpoczynek.

 

Opracowano w Biurze Prewencji, luty 2019 r.

Data dodania:

08.02.2019