ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

Rolniku, chroń się przed zimnem!

Pora jesienno-zimowa to okres, gdy niskie temperatury otoczenia doskwierają ludziom i zwierzętom. Szczególnie dają się we znaki tym, którzy pracują na świeżym powietrzu, m.in. w gospodarstwach rolnych. Przed skutkami ich oddziaływania na organizm człowieka (przeziębieniami i odmrożeniami) można się zabezpieczyć. Warto poznać sposoby ochrony przed zimnem i zapewnić sobie komfort pracy.

Bąblowica wątroby – groźna i ciężka do wykrycia choroba odzwierzęca

Bąblowica jest chorobą przenoszoną na ludzi przez zwierzęta. Powodują ją larwy tasiemca z rodzaju Echinococcus, którego jaja mogą znajdować się w kale zakażonych lisów, psów i kotów. Dostają się do organizmu człowieka podczas bezpośredniego kontaktu z zakażonymi zwierzętami, po spożyciu żywności lub wody skażonej jajami, a także mogą zostać przeniesione do ust brudnymi rękami.

W co warto zainwestować, by poprawić bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym?

Na wsi, jak co roku wiosną, ruszyły prace polowe. Rolnicy kupują potrzebne im środki produkcji. Poza niezbędnymi do prowadzenia upraw nawozami, środkami ochrony roślin, paliwami i olejami itp. warto również pomyśleć o zakupie wyposażenia, które eliminuje zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas pracy w gospodarstwie rolnym i poprawia jej komfort.

Drabiny – urządzenia niezbędne do pracy na wysokości

Drabina to jedno z urządzeń znajdujących się na wyposażeniu gospodarstwa rolnego, bez którego nie mogłoby funkcjonować. Jest proste w użytkowaniu, zajmuje niewiele miejsca i jest łatwe do przenoszenia. Ułatwia wchodzenie oraz schodzenie z wysokości. Mimo, że wielu rolników uważa, że o drabinach wiedzą wszystko, tj. jakie powinny być, i jak z nich korzystać, KRUS odnotowuje rocznie ok. 1 500 wypadków podczas ich użytkowania.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich

Jednostki OSP to jedne z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych organizacji działający na obszarach wiejskich. Poza walką z pożarami, klęskami żywiołowymi, działaniami prozdrowotnymi i akcjami społecznymi na rzecz lokalnych społeczności uczestniczą także w akcjach ratunkowych, niosąc pomoc ofiarom wypadków. Zwykle docierają pierwsi na miejsce zdarzenia. Zabezpieczają obszar na którym wystąpił wypadek, a także udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak wiadomo, o życiu i zdrowiu poszkodowanych decyduje to, jak szybko otrzymają pomoc. To właśnie bezpośrednio po wypadku rozgrywa się najważniejsza dla poszkodowanego walka, walka z czasem. W takich akcjach niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu, które umożliwi szybkie udzielenie profesjonalnej pomocy, dającej szansę na przeżycie, zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego, a także skrócenie czasu leczenia poszkodowanych.

Znacznie mniej, ale wciąż za dużo – jak można zapobiegać wypadkom śmiertelnym

W 2020 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zgłoszono 10 974 wypadki. Wypłacono 7 872 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej. Odnotowano 35 wypadków śmiertelnych, mimo, że o 22 (38,6%) mniej niż w 2019 roku, to wciąż o wiele za dużo. Należy zatem zrobić wszystko, by podobnych w przyszłości uniknąć.

Borelioza – podstępna choroba, nazywana plagą XXI wieku

Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa) jest odzwierzęcą układową chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie z rodzaju Borrelia. Na człowieka i inne zwierzęta przenoszą je kleszcze należące do rodzaju Ixodes, w których układzie pokarmowym bytują krętki. Ze względu na zróżnicowane objawy boreliozę trudno zdiagnozować.

Zespół cieśni nadgarstka – przyczyny, objawy, profilaktyka

Nic nie dzieje się bez przyczyny, lecz wszystko z jakiejś racji i konieczności – to motto starożytnego filozofa greckiego Leucypa z Miletu (V w. p. n.e.), który twierdził, że przyroda tworzy ciąg przyczynowo-skutkowy i nic w niej nigdy nie ginie.

Co możesz zrobić, aby w okresie jesienno-zimowym uniknąć upadków na terenie gospodarstwa rolnego?

Pora jesienno-zimowa zwykle kojarzy się z okresem mniej intensywnej pracy w gospodarstwach rolnych oraz czasem na zasłużony odpoczynek rolników po wytężonej pracy w polu w czasie żniw i zbiorów. Pracy jest dużo mniej, szczególnie w gospodarstwach o roślinnym profilu produkcji, ale konieczność utrzymania siedliska w dobrym stanie sprawia, że zawsze jest coś do zrobienia.

Zagrożenie drganiami mechanicznymi w środowisku pracy rolnika.

Praca rolnika wiąże się z wieloma zagrożeniami: chemicznymi, jak np. oddziaływanie środków ochrony roślin, biologicznymi, jak ukąszenie przez kleszcze oraz fizycznymi, jak przejechanie lub uderzenie przez maszyny rolnicze, a także oddziaływanie drgań mechanicznych podczas pracy z ich wykorzystaniem.