ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

Jak zachować dobrostan w czasie pandemii?

Od wielu miesięcy mierzymy się z epidemią koronawirusa. W związku z tym doświadczamy dużego stresu, wynikającego ze strachu przed zachorowaniem, braku kontaktu z rodziną i znajomymi.

Bezpieczna praca przy wycince drzew i obróbce drewna, wykonywanych przez rolników

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie tylko uprawa gruntów rolnych czy hodowla zwierząt to również szereg czynności związanych z utrzymaniem w dobrym stanie maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, a także ładu i porządku w obejściu, wykonanie ogrodzenia siedliska, schodów, drabin i innych środków pracy.

Bezpieczeństwo pracy podczas obsługi trzody chlewnej

Produkcja trzody chlewnej przez lata była jedną z najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej w Polsce. Zwierzęta te od wieków dostarczały ludziom mięsa, podrobów, tłuszczu, skór i szczeciny. Jeszcze kilkanaście lat temu większość gospodarstw posiadała przynajmniej kilka sztuk świń – teraz jest to rzadko spotykane, a hodowlę trzody chlewnej prowadzi się przeważnie w dużych, specjalistycznych gospodarstwach rolnych.

„Wszechobecny hałas – źródła i zapobieganie skutkom”

Jesteś rolnikiem i wiesz, że praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z szeregiem zagrożeń: mechanicznych, chemicznych, biologicznych. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że HAŁAS jest również jednym z nich? Wywoływany przez maszyny i urządzenia, może powodować stopniową utratę słuchu, a także poważnie zaburzać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jakie są źródła hałasu, jakie działania możesz podjąć, by zabezpieczyć siebie i inne osoby pracujące w Twoim gospodarstwie przed jego skutkami? Zapraszamy do lektury.

Rolniku – świeć przykładem zwłaszcza jesienią i zimą

Jesienią i zimą zmrok zapada bardzo wcześnie, często pojawiają się mgły, pada deszcz i śnieg. Te zjawiska atmosferyczne powodują, że kierowcy mają znacznie ograniczoną widoczność, a piesi poruszający się po drogach publicznych są bardziej narażeni na potrącenia i przejechania.

Dzieci w gospodarstwie rolnym muszą być bezpieczne

Mimo wieloletniej działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, jesteśmy co jakiś czas informowani przez media o tragicznych w skutkach zdarzeniach, w których brały udział dzieci.

Czy w każdym gospodarstwie rolnym może być bezpiecznie? Zdecydowanie TAK!!!

Wielu mieszkańców wsi sceptycznie podchodzi do działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, tłumacząc niechęć m.in. tym, że do wypadków dochodziło, dochodzi i będzie dochodzić, bo to „zrządzenie losu”, „bo tak już jest”.

Jak bezpieczne pracować z bydłem mlecznym?

Zwierzęta te należą do jednych z najwcześniej udomowionych na świecie. Pierwotnie dzikie bydło zamieszkiwało lasy i przemierzało duże odległości w poszukiwaniu jedzenia, wody i miejsca do odpoczynku, a ludziom dostarczało wielu użytecznych produktów takich jak: mleko, mięso i tłuszcz, a ze skór, rogów, kopyt i kości wytwarzano odzież i narzędzia.

Wypadki komunikacyjne w rolnictwie - transport po drogach publicznych

Według danych gromadzonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na przestrzeni 5 lat ponad 300 osób uległo wypadkom komunikacyjnym – w tym 40 ze skutkiem śmiertelnym. Najczęściej dochodziło do nich podczas przemieszczania się rolników samochodami osobowymi i ciężarowymi, ciągnikami i rowerami w celu załatwiania spraw urzędowych oraz zakupów środków produkcji.