ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

 • 13-05-2017
  maska przeciwpyłowa

  Pył rolniczy jest niebezpieczny

  Specyfika pracy w gospodarstwie rolnym powoduje, że rolnicy są narażeni na działanie różnych szkodliwych substancji, w tym pyłów. Największe zapylenie powstaje podczas takich prac jak: bronowanie, młócenie, wałowanie, cięcie drewna, siew, przesypywanie i rozsiewanie nawozów sztucznych, w tym wapna lub innych sypkich substancji, koszenie zbóż, prasowanie słomy, zbiór płodów.

 • 02-02-2017

  Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w 2016 r.

  W 2016 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 19 110 wypadków. Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznano 17 648 zdarzeń - o 1 166 (6,2 proc.) mniej niż w poprzednim roku. Wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończyły się 13 662 zdarzenia, w tym 83 ze skutkiem śmiertelnym.

 • 31-01-2017

  Stres jako współprzyczyna wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych

  Stres jest jednym z czynników wpływających na jakość i komfort pracy. Pojawia się, kiedy odczuwamy dyskomfort psychiczny w związku z warunkami i wymaganiami, jakie niesie ze sobą dana sytuacja. Bywa bodźcem mobilizującym, ale kiedy zaczyna mieć charakter długotrwały, negatywnie wpływa na wiele sfer życia, niestety również na bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. W 2016 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 383 wypadki podczas pracy w gospodarstwach rolnych, których przyczyną był stan psychofizyczny rolnika, w tym również stres.

 • 07-12-2016

  Jak bezpiecznie posługiwać się pilarką łańcuchową

  Pilarki, piły, siekiery to narzędzia, których użytkowanie niesie ryzyko wypadku - ich części robocze są bowiem nieosłonięte i bardzo ostre. Przy pracy z tymi narzędziami należy pamiętać o stosowaniu zasad BHP.

 • 13-10-2016

  Tragiczne skutki pracy po alkoholu

  Wypadek przy pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających jest winą umyślną poszkodowanego i pozbawia go prawa do świadczeń odszkodowawczych.

 • 11-10-2016

  XIV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  W tegorocznej edycji konkursu, objętego honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w kategorii indywidualnych gospodarstw rolnych uczestniczyło 970 podmiotów (o 145, tj. o 17,6% więcej niż w roku ubiegłym).

 • 13-04-2016

  Botulizm ludzi i zwierząt – jak zapobiegać?

  Zakażenie laseczką jadu kiełbasianego (botulizm) to zatrucie drogą pokarmową. W wyniku obecności laseczek jadu kiełbasianego w pokarmie dochodzi do wytworzenia przez nie swoistego jadu (toksyny botulinowej). Toksyna botulinowa to najsilniejsza znana trucizna, która silnie uszkadza układ nerwowy.*

 • 14-12-2015

  Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na bazie dokumentu z 1998 roku, zawierającego spis prac rolniczych niebezpiecznych i szkodliwych dla dzieci powstał "Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat".

Wyświetla nowości od 41 do 50 ze wszystkich 63