ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

 • 12-11-2014

  Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem wypadków i chorób zawodowych. Specyfiką pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane sezonowym nasileniem prac, ich zróżnicowaniem, koniecznością obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz zwierząt gospodarskich, bezpośrednim kontaktem z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, narażeniem na hałas, drgania mechaniczne i zapylenie.

 • 09-10-2014

  Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym

  W ciągu ostatnich dwudziestu lat stan bezpieczeństwa pracy rolników uległ znaczącej poprawie - liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie 3-krotnie z 66 tys. do 23 tys., a wskaźnik wypadkowości z 25 do 11 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Mimo wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2013 roku zgłoszono 23 374 zdarzenia wypadkowe.

 • 21-08-2014

  Stan psychofizyczny i nieprawidłowe postępowanie rolnika przyczyną wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym

  W ubiegłym roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono ponad 23 tysiące zdarzeń wypadkowych. Poza niewłaściwą organizacją pracy i złym stanem technicznym maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych przyczyną ich były również zły stan psychofizyczny poszkodowanych (niedyspozycja zdrowotna, nadmierny wysiłek i przemęczenie, stres, obniżona sprawność spowodowana przyjmowaniem leków albo spożyciem alkoholu lub środków odurzających), a także nieprawidłowe zachowanie rolnika (m.in. pośpiech, niewłaściwe tempo pracy, niedostateczna koncentracją na wykonywanej czynności).

 • 25-07-2014

  Bezpieczeństwo pracy podczas żniw

  Rozpoczęły się żniwa, okres wzmożonych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Pracujący w polu rolnicy częściej niż zazwyczaj narażeni są na zagrożenia wypadkowe związane z koszeniem zbóż i traw, prasowaniem i transportem słomy oraz siana.

 • 22-07-2014

  Wypadki w gospodarstwach rolnych z udziałem substancji szkodliwych

  Od 2009 roku do I półrocza 2014 roku wskutek oddziaływania substancji szkodliwych poszkodowanych zostało 126 rolników; pięciu zmarło, w tym dwie osoby zatruły się tlenkiem węgla (jedna w pomieszczeniu gospodarczym, druga w kabinie samochodu ciężarowego), pozostałe ofiary to osoba zmarła wskutek zatrucia gazami w przechowalni owoców i dwie osoby, które zatruły się dwutlenkiem siarki podczas pracy przy szambie i gnojowniku. W październiku 2013 r. w województwie podlaskim utonęło małżeństwo rolników podczas wywozu nieczystości ze zbiornika z gnojownicą. Kilka dni temu w województwie lubuskim śmierć poniosło siedem osób podczas opróżniania szamba na terenie gospodarstwa rolnego. Niech te tragiczne zdarzenia będą ostrzeżeniem dla wszystkich rolników.

Wyświetla nowości od 51 do 57 ze wszystkich 57
<< Pierwsza < Poprzednia 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-57 Następna > Ostatnia >>