ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

Wycinka drzew, czy to w posiadanym lesie, czy też na nieużytkach, gdzie rosną popularnie nazywane samosiejki, pozwala rolnikom na pozyskiwanie materiału na opał lub surowca do prac budowlanych. Prace związane z pozyskiwaniem drewna, tak jak i wiele innych w gospodarstwie rolnym są niebezpieczne i dla własnego dobra warto zachować przy ich wykonywaniu szczególną ostrożność.

Bezpieczne prowadzenie gospodarstwa rolnego

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem wypadków i chorób zawodowych. Specyfiką pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane sezonowym nasileniem prac, ich zróżnicowaniem, koniecznością obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz zwierząt gospodarskich, bezpośrednim kontaktem z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, narażeniem

na hałas, drgania mechaniczne i zapylenie.

Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym

W ciągu ostatnich dwudziestu lat stan bezpieczeństwa pracy rolników uległ znaczącej poprawie - liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie 3-krotnie z 66 tys. do 23 tys., a wskaźnik wypadkowości z 25 do 11 wypadków na 1 000 ubezpieczonych.

Mimo wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2013 roku zgłoszono 23 374 zdarzenia wypadkowe.

Stan psychofizyczny i nieprawidłowe postępowanie rolnika przyczyną wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym

W ubiegłym roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono ponad 23 tysiące zdarzeń wypadkowych. Poza niewłaściwą organizacją pracy i złym stanem technicznym maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych przyczyną ich były również zły stan psychofizyczny poszkodowanych (niedyspozycja zdrowotna, nadmierny wysiłek i przemęczenie, stres, obniżona sprawność spowodowana przyjmowaniem leków albo spożyciem alkoholu lub środków odurzających), a także nieprawidłowe zachowanie rolnika (m.in. pośpiech, niewłaściwe tempo pracy, niedostateczna koncentracją na wykonywanej czynności).

Bezpieczeństwo pracy podczas żniw

Rozpoczęły się żniwa, okres wzmożonych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Pracujący w polu rolnicy częściej niż zazwyczaj narażeni są na zagrożenia wypadkowe związane z koszeniem zbóż i traw, prasowaniem i transportem słomy oraz siana.

Wypadki w gospodarstwach rolnych z udziałem substancji szkodliwych

Od 2009 roku do I półrocza 2014 roku wskutek oddziaływania substancji szkodliwych poszkodowanych zostało 126 rolników; pięciu zmarło, w tym dwie osoby zatruły się tlenkiem węgla (jedna w pomieszczeniu gospodarczym, druga w kabinie samochodu ciężarowego), pozostałe ofiary to osoba zmarła wskutek zatrucia gazami w przechowalni owoców i dwie osoby, które zatruły się dwutlenkiem siarki podczas pracy przy szambie i gnojowniku. W październiku 2013 r. w województwie podlaskim utonęło małżeństwo rolników podczas wywozu nieczystości ze zbiornika z gnojownicą. Kilka dni temu w województwie lubuskim śmierć poniosło siedem osób podczas opróżniania szamba na terenie gospodarstwa rolnego. Niech te tragiczne zdarzenia będą ostrzeżeniem dla wszystkich rolników.