ZADANIA KRUS

A- A A+

Działalność pozaszkoleniowa (konkursy, pokazy i inne działania)

Poza szkoleniami Kasa popularyzuje wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie wykorzystując środki masowego przekazu, organizując różnego typu konkursy wiedzy o bhp, konkursy na bezpieczne gospodarstwo rolne, wystawy oraz pokazy.

Co roku Kasa organizuje konkurs na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy w rolnictwie pt. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej".

Celem konkursu jest popularyzowanie w środkach masowego przekazu wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy.
KRUS organizuje samodzielnie lub wspólnie z innymi instytucjami konkursy i olimpiady wiedzy o bhp w rolnictwie (gminne i regionalne).

Z inicjatywy KRUS do wielu konkursów wiedzy rolniczej i olimpiad młodych producentów rolnych prowadzonych przez inne instytucje, wprowadzono temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

Konkursy przeprowadzane są na zakończenie szkoleń, na imprezach rolniczych, za pośrednictwem mass mediów, organizowane są dla określonych grup odbiorców - np. dla sołtysów, członkiń KGW, rolników - którzy ulegli wypadkom, młodzieży i dzieci.


 

 

Zobacz także: