ZADANIA KRUS

A- A A+

 VIII ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2010

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, zatwierdził regulamin VIII edycji konkursu, służącego promocji zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
 
Konkurs   tradycyjnie jest adresowany do dwóch kategorii podmiotów prowadzących produkcję rolniczą - do osób  indywidualnych i zakładów rolnych.

Organizatorami dorocznego VIII konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Nieruchomości Rolnych, a także instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, jak również producenci maszyn i urządzeń rolniczych, jeśli zadeklarują swój udział. Zasady uczestnictwa w konkursie określa regulamin. Zgłoszenia są dokonywane na wypełnionymi podpisanym imiennie formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Nagrodą główną ufundowaną przez Prezesa KRUS dla zwycięzcy w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą jest ciągnik "Farmer" F-4 6258 firmy "Farmer" Sp. z o.o. w Sokółce.

 

Nagrodą główną ufundowaną przez Prezesa KRUS dla zwycięzcy w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą jest ciągnik "Farmer" F-4 6258 firmy "Farmer" Sp. z o.o. w Sokółce.

25 września 2010 r. podczas Targów Agro SHOW w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu  i wręczenie listów gratulacyjnych od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz nagród ufundowanych przez Organizatorów - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS, Prezesa ANR, Głównego Inspektora Pracy, nagród od patronów medialnych "AGROmechanika" i "Agro Serwis" , a także fundatorów: Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Związku Młodzieży Wiejskiej,  Zarządu Głównego OSP RP, portalu agronews.com.pl.

 

Kulminacyjny moment finałowej gali - Prezes Kasy, Henryk Smolarz, przekazuje symboliczny klucz do głównej nagrody konkursu - Państwu Małgorzacie i Wojciechowi Musiałom z Niecieczy w gm. Żabno (woj. małopolskie).

Kulminacyjny moment finałowej gali - Prezes Kasy, Henryk Smolarz, przekazuje symboliczny klucz do głównej nagrody konkursu - Państwu Małgorzacie i Wojciechowi Musiałom z Niecieczy w gm. Żabno (woj. małopolskie). 

Zwycięzcy już z nagrodą, w asyście zespołu zapewniającego gali muzyczną oprawę.

Zwycięzcy już z nagrodą, w asyście zespołu zapewniającego gali muzyczną oprawę.

Ogłoszenie Przewodniczącego Centralnej Komisji VIII Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" o finałowych wynikach w kategorii gospodarstw indywidualnych

Regulamin VIII Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w konkursie