ZADANIA KRUS

A- A A+

W 2011 roku do konkursu przystąpiło 1 218 uczestników, łącznie we wszystkich edycjach brało udział ponad 13 tys. podmiotów.

Poniżej prezentujemy pulę nagród dla krajowych laureatów IX edycji - najbezpieczniejszych w kraju zakładów i indywidualnych gospodarstw rolnych. Wśród nich są zdobywcy ciągnika ufundowanego przez Prezesa KRUS Henryka Smolarza za I miejsce w kategorii gospodarstw indywidualnych - Państwo Małgorzata i Henryk Fitowie z Kędzi w woj. dolnośląskim.

 Laureaci IX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011

 

Laureaci IX Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011

Nagrody w kategorii gospodarstw indywidualnych:

I miejsce

Małgorzata i Henryk Fitowie - Kędzie, woj. dolnośląskie

Gosp. o pow. 104  ha - uprawa kukurydzy,  zbóż  i użytków zielonych na potrzeby paszowe, 130 szt. krów mlecznych, 120 szt. cieląt i jałówek
Nagrody: ciągnik rolniczy FARMTRAC 670DT, tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

II miejsce (ex aequo)

Elżbieta i Kazimierz Czachorowscy - Tuszewo, woj. warmińsko-mazurskie

Gosp. o pow. 186 ha,  o profilu produkcji - hodowla zarodowa trzody chlewnej
Nagrody: tablet okolicznościowy i nagroda pieniężna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

II miejsce (ex aequo)

Hanna i Jerzy Karczowie - Koszwały, woj. pomorskie

Gosp. o powierzchni 362  ha, produkcja roślinna
Nagrody: tablet okolicznościowy i nagroda pieniężna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

III miejsce (ex aequo)

Maria i Marian Szczechowiczowie - Stare Młodochowo, woj. mazowieckie

Pow. gosp. 117 ha, produkcja roślinna (pszenica, rzepak i buraki cukrowe 24 ha)
Nagrody: nagroda pieniężna Prezesa KRUS, tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

III miejsce (ex aequo)

Elżbieta i Józef Szulikowie - Świerklany, woj. śląskie

Gosp. o pow. 7,53 ha ( zboża jare i ozime), hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (ok. 15 macior i 300 szt. tuczników rocznie)
Nagrody: nagroda pieniężna Prezesa KRUS, tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin


Nagrody specjalne:

Alina i Sławomir Szepietowscy - Kaczyn-Herbasy, woj. podlaskie

Gosp. o pow. 16 ha, wyspecjalizowane w hodowli trzody chlewnej
Nagrody za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym: myjka ciśnieniowa Kärchera, tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Halina i Stanisław Szymańscy - Borzykowo, woj. wielkopolskie

Gosp. o pow. 14 ha, produkcja drobiarska - brojlery, produkcja pasz, a także produkcja sadownicza - morele i brzoskwinie.
Nagrody za wprowadzenie rozwiązań technicznych i technologicznych poprawiających bezpieczeństwo pracy , a także za ochronę środowiska naturalnego: nagrodę ufundowaną przez Głównego Inspektora Pracy - myjka ciśnieniowa Kärchera, statuetkę ufundowaną przez redakcję Zielonego Sztandaru, tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Elżbieta i Janusz Szewczakowie - Łuszczów, woj. lubelskie

Gosp. o pow. 150 ha, uprawa zbóż na cele paszowe, produkcja zwierzęca -   trzoda chlewna w cyklu zamkniętym - 110 loch, roczna produkcja 2200 tuczników (rasa GSI)
Nagrody za organizację obejścia gospodarstwa z wydzieleniem części mieszkalnej i rekreacyjnej od produkcyjnej oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci: nagroda pieniężna ufundowana przez Prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Marzena i Michał Lasotowie - Rokszyce, woj. łódzkie

Gosp. o pow. 6,4  ha, uprawa warzyw, hodowla drobiu.
Nagrody za osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwie o wielokierunkowej produkcji rolniczej i wzorowo zorganizowany punkt p.poż.: nagroda pieniężna ufundowana przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Robert Cyckowski - Mąkowarsko, woj. kujawsko-pomorskie

Gosp. o pow. 200  ha, produkcja roślinna (zboża)
Nagrody dla najmłodszwgo rolnika zakwalifikowanego do finału Konkursu, dbającego o bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym: tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Jolanta i Zdzisław Baran - Kobylany, woj. świętokrzyskie

Gosp. o pow. 34 ha uprawa roślin (użytki zielone 5ha, 12ha kukurydzy, pozostałe zboża), hodowla bydła mlecznego 60 szt. (w tym 35 dojnego)
Nagrody za prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa z dbałością o estetykę, bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego: tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zestaw kluczy ufundowany przez redakcję miesięcznika AGROMechanika

Anna Hajduk-Baruch i Paweł Baruch - Szreniawa, woj. lubuskie

Gosp. o pow. 265 ha, uprawa warzyw (cebula, sałata)
Nagrody za stosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w produkcji warzywniczej: tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, iPod od redakcji Zielonego Sztandaru za ochronę środowiska naturalnego, statuetka od Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

Danuta i Edward Smoleniowie - Męcina, woj. małopolskie

Gosp.  o pow. 2,29 ha, uprawa ogórków i pomidorów szklarniowych na pow. 4600 m2
Nagrody za ochronę zdrowia ludzi i ochronę środowiska naturalnego poprzez stosowanie walki biologicznej w produkcji szklarniowej: tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zestaw kluczy ufundowany przez redakcję miesięcznika AGROmechanika, statuetka redakcji Zielonego Sztandaru za ochronę środowiska naturalnego

Joanna i Mariusz Kuna - Gostomia, woj. zachodnio-pomorskie

Gosp. o pow. 100 ha , produkcja roślinna (uprawa rzepaku i zbóż)
Nagrody za organizację ciągów komunikacyjnych umożliwiających bezpieczne manewrowanie maszynami rolniczymi w gospodarstwie: tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zestaw kluczy ufundowany przez redakcję miesięcznika AGROMechanika

Bernadeta i Mirosław Madejowie - Podlesie, woj. podkarpackie

Gosp. o pow. 150 ha, produkcja roślinno- zwierzęca (bydło opasowe)
Nagrody za bezpieczne prowadzenie działalności rolniczej w połączeniu z działalnością transportowo - handlową: tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zestaw kluczy ufundowany przez redakcję miesięcznika AGROMechanika

Irena i Roman Wiesiołkowie - Kotórz Mały, woj. opolskie

Gosp. o pow. 49 ha, produkcja trzody chlewnej i produkcja roślinna (mieszanki zbożowe, jęczmień, żyto)
Nagrody za bezpieczny sposób prowadzenia produkcji trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt: tablet okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony pracy ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy, zestaw ochron do pracy ze środkami ochrony roślin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zestaw kluczy ufundowany przez redakcję miesięcznika AGROMechanika

Laureaci Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011

Nagrody w kategorii zakładów rolnych:

I miejsce

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ZIEMAR Sp. z o.o. Szwarcenowo woj. warmińsko-mazurskie - Prezes Zarządu - Zbigniew ZIEJEWSKI
Nagroda: Myjka ciśnieniowa STIHL - RE 361 PLUS

II miejsce

Włodzimierz JABŁOŃSKI - Gospodarstwo Rolne NIEWIADÓW - Niewiadów, woj. łódzkie
Nagroda: Myjka ciśnieniowa STIHL - RE 361 PLUS

III miejsce

Władysław BRZOZOWSKI GOSPODARSTWO ROLNE PRODUKCYJNO-NASIENNE - Mieniany, woj. lubelskie
Nagroda: Pilarka spalinowa STIHL - MS 362, kurtka ochronna, spodnie z wkładką antyprzepięciową, hełm ochronny z ochronnikami słuchu oraz osłoną twarzy

Wyróżnienie

Stanisław DZIAK - GOSPODARSTWO ROLNE - Mały Garc, woj. pomorskie,
Nagroda: kosa spalinowa STIHL - FS 410 CE, kurtka ochronna, spodnie z wkładką antyprzepięciową, hełm ochronny z ochronnikami słuchu oraz osłoną twarzy ufundowane przez Prezesa ANR

Wszyscy laureaci konkursu otrzymują List gratulacyjny Prezydenta RP, dyplom od współorganizatorów, plakietę od Głównego Inspektora Pracy, prenumeratę dwutygodnika Agro Serwis i miesięcznika AGROmechanika.

Galeria zdjęć z uroczystego podsumowania Konkursu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuKomunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji IX Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" o finałowych wynikach w kategorii gospodarstw indywidualnych

 

http://www.agroshow.pl/

 

Główna nagroda Prezesa Kasy dla zwycięzcy IX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011 w kategorii podmiotów indywidualnych

Laureaci wojewódzkiego etapu IX Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo  Rolne w kategorii podmiotów indywidualnych

Województwo Imię i Nazwisko Miejscowość
dolnośląskieMałgorzata i Henryk
Fita
Kędzie, gm. Żmigród
kujawsko-pomorskieRobert CyckowskiMąkowarsko,
gm. Koronowo
lubelskieElżbieta i Janusz SzewczakŁuszczów, gm. Lublin
lubuskieAnna Hajduk-Baruch
i Paweł Baruch
Szreniawa, gm. Sława
łódzkieMarzena i Michał LasotowieRokszyce, gm.
Wola Krzysztoporska
małopolskieDanuta i Edward SmoleńMęcina
mazowieckieMaria i Marian SzczechowiczowieStare Młodochowo, gm.
Gralew
opolskieIrena i Roman WiesiołekKotórz Mały, gm. Turawa
podkarpackieMirosław MadejPodlesie, gm. Stara Jastrząbka
podlaskieAlina i Sławomir SzepietowscyKaczyn-Herbasy, gm. Czyżew
pomorskieHanna i Jerzy KarczKoszwały, gm.
Cedry Wielkie
śląskieElżbieta i Józef SzulikŚwierklany
świętokrzyskieZdzisław BaranKobylany, gm. Opatów
warmińsko-mazurskieElżbieta i Kazimierz CzacharowscyTuszewo, gm.
Lubawa
wielkopolskieHalina i Stanisław SzymańscyBorzykowo
zachodniopomorskieMariusz KunaGostomia, gm. Wałcz

 

Ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" po raz dziewiąty

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr inż. Henryk Smolarz, ogłasza regulamin kolejnego konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą.
Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, która prowadzi eliminacje dla odrębnej kategorii zakładów rolnych.

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą  otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS. W minionym roku był nią wysokiej klasy ciągnik rolniczy firmy FARMER.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Zapoczątkowuje pobieranie plikuregulaminem i formularzem zgłoszenia.

Zgłoszenia na Zapoczątkowuje pobieranie plikuformularzu Kasa przyjmuje do 15 marca br. 

Kryteria oceny uczestników są niezmienne. Regulaminowe punkty zdobywa się m.in. za:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
 • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
 • przechowywanie i jakość nawozów chemicznych,
 • wyposażenie w sprzęt p.poż.,
 • ogólną estetykę gospodarstwa,
 • praktyczną znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  W minionym roku w konkursie z nagrodami przewidzianymi na każdym etapie  eliminacji: regionalnych, wojewódzkich i centralnych,  o tytułowe miano: "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" rywalizowało 1001 indywidualnych gospodarstw rolnych. Łącznie w ośmiu edycjach uczestniczyło 11 197 podmiotów w kategorii producentów indywidualnych i 812 w kategorii zakładów rolnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieDokumentacja wszystkich edycji Konkursu