ZADANIA KRUS

A- A A+


Protokół

z podsumowania XIV Konkursu

"W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Na posiedzeniu komisji Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" , ogłoszonego w 2008 roku na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezesa KRUS w dniu 7. lutego 2008 r. i przeprowadzonego przez Biuro Prewencji i Rehabilitacji oraz Biuro Komunikacji Społecznej Centrali Kasy, w dniu 02.12.2008 r., dokonano oceny prac i podsumowania konkursu.

Zgodnie z regulaminem, konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia rolników. Konkurs zaadresowany jest do dziennikarzy prasy ogólnokrajowej i regionalnej, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także do osób publikujących w środkach masowej komunikacji. Nadesłane w 2008 r. publikacje zostały ocenione według dwóch kategorii konkursu i trzech nośników informacji, tj.

 

I.         w kategorii publikacji popularyzatorskich

II.       w kategorii publikacji problemowych

 


z podziałem na trzy grupy publikacji
:

-          artykuły prasowe

-          audycje radiowe

-          audycje telewizyjne

 


Komisja Konkursowa w składzie:

1)      Maria Lewandowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej

oraz:

2)      Krzysztof Bielecki, główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji

3)      Zbigniew Rapacki główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji

4)      Leonid Wawreniuk - dziennikarz

5)      Teresa Grot-Martyka - dziennikarz

dokonała oceny publikacji konkursowych i podziału regulaminowych nagród.

 

 Wykaz nadesłanych publikacji stanowi załącznik do protokołu.

 


Komisja Konkursowa stwierdziła że
w 2008 roku w konkursie uczestniczyło:


27 publicystów i popularyzatorów działalności prewencyjnej KRUS, w tym:

- 14 autorów, którzy przesłali 44 publikacje prasowe,

- 11 autorów, którzy przesłali 33 audycje radiowe,

- 2 autorów, którzy przesłali 7audycji telewizyjnych.

 


Komisja stwierdziła, że po terminie określonym w regulaminie, zostały nadesłane artykuły Pani Magdaleny Murackiej i Pana Krzysztofa Jakubowskiego, ponadto audycja telewizyjna Pana Krzysztofa Pietrykowskiego, wyemitowana 08.11.2008 r., i audycje radiowe "Ustawą w KRUS" i "Następny krok" - Pana Dominika Sowy - nie podlegały ocenie z powodu emisji po terminie określonym w regulaminie Konkursu.

 


Komisja przyznała następujące nagrody konkursowe:

 


W kategorii: najlepsze publikacje popularyzatorskie


Za najlepszy popularyzatorski artykuł prasowy

 

 I nagrodę otrzymała

Olga Mikrut za artykuł "Rolnicy nie patrzą pod nogi" - Twój Doradca Rolniczy Rynek nr 9/109, 09.2008

 


II nagrodę
otrzymała

Honorata Dmyterko za artykuł "Jak pracować bezpiecznie" - Życie Rawicza - 01.08.2008  


Za najlepszą popularyzatorską audycję radiową
dwie równorzędne I nagrody otrzymali:


Dominik Sowa
za audycję "Pracować w spokoju" wyemitowaną w Polskim Radiu Gdańsk,

Andrzej Krystek za audycję o badaniach profilaktycznych rolników "Lekarze dla rolników" wyemitowaną w Radiu Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy

 


II nagrodę
otrzymała:

Dominika Jabłońska za audycję "O badaniach przesiewowych słuchu" wyemitowaną w Polskim Radiu Kraków.

 


Za najlepszą audycję telewizyjną
nagrodę otrzymał:

Krzysztof Pietrykowski za program "Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym" , wyemitowany w Programie I TVP "Dzień dobry w sobotę" w dniu 18.10 2008 r.

 


W kategorii: Najlepsza publikacja problemowa

 


Za najlepszy artykuł prasowy
nagrodę otrzymał:

Kazimierz Radzajewski za artykuł "Zrób sobie BHP" w Gazecie Współczesnej z 08.09.2008 r.


Za najlepszą audycję radiową
nagrodę otrzymał:

Jacek Panas za audycję "Szczęściarz" wyemitowaną w Polskim Radiu Olsztyn

 


Za najlepszą audycję telewizyjną
nagrodę otrzymał

Henryk Wawer za audycję "Uwaga na dzieci! - Apel Prezesa KRUS" - TVP Opole - Kurier Opolski 15.06.2008

 


W kategorii: najlepszy cykl publikacji
w grupie artykułów prasowych


I nagrodę otrzymał

Krzysztof Kowalski za cykl artykułów w Tygodniku Ciechanowskim: "Osłony przekaźników za pół darmo" - nr 22.z 27.05.2008 r., "Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym" - nr 27 z 01.07.2008 r., "Mają wysokie plony dbają o porządek" - nr 30 z 22.07.2008 r., "Wiejskie dzieci w gospodarstwie" - nr 35 z 26.08.2008 r., "Uwaga! Traktor na drodze" - nr 38 z 16.09.2008 r., "Lekcje wśród maszyn rolniczych" - nr 45 z 28.10.2008 r.

II nagrodę przyznano:

Annie Kublik za cykl artykułów w Tygodniku Regionalnym Echo Katolickie: "Po szkodzie" z 18.09.2008 r., "Stary człowiek nie może" z 16.10.2008 r., "Raz na wozie…." Z 30.10.2008 r.

III nagrodę otrzymała:

Olga Mikrut za cykl artykułów w Twój Doradca - Rolniczy Rynek Dolnośląski ODR: "Na wszelki wypadek "- nr 6/106 z 06.2008 r., "Świadczenia wypadkowe" - nr7/107 z 07.2008 r., "Rolnicy nie patrzą pod nogi" i "Renta rodzinna" - nr. 9/109 z 09.2008 r., "Najbezpieczniejszy polski sad" - nr 10/110 z 10.2008 r.

 - dodatkowo III nagrodę przyznano:

Januszowi Pawlakowi za cykl artykułów w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych pt. "Mniej dźwigaj" - nr 2 - II, nr.3 - III, nr 4 - IV, nr 6 - VI, nr 7 - VII, nr 8 - VIII 2008 roku.

Za najlepszy cykl audycji radiowych W grupie audycji radiowych Komisja przyznała:

 

I nagrodę:

Dominikowi Sowie za cykl audycji - "Bezpieczne podwórze" , "Pracować w spokoju" , "Śmierdząca sprawa" , "Przypominać, uczyć, szkolić" , "Toksyczna droga" wyemitowane w Polskim Radiu Gdańsk

 

II nagrodę:

Małgorzacie Kozie za cykl audycji Gość Radiowy - program wakacyjny, Temat dnia 1, Temat dnia 2. wyemitowane w Radiu BON-TON w Chełmie

 

Dwie równorzędne III nagrody zdobyli:

Monika Malec
za cykl audycji Wieści (magazyn rolniczy) wyemitowane w Polskim Radiu Lublin S.A.

Jan Stępień za cykl audycji - "Wrzący problem" , "Lewa Ręka" , "Z górki na pazurki" , Na oko wszystko gra" , "Smak śliwki" , "Mistrz małopolski" wyemitowane w Polskim Radiu Kraków

 

Za najlepszy cykl audycji telewizyjnych W grupie audycji telewizyjnych


I nagrodę otrzymał:

Henryk Wawer za audycje emitowane w TVP Opole - Kurierze Opolskim: "Uwaga na dzieci! - Apel Prezesa KRUS" w dniu 15.06.2008, "Bezpieczne zagrody" - 20.07.2008r., "Bezpieczne wakacje" - 3.08.2008 r., "Bezpieczna wieś" 26.10.2008 r.

II i III nagrody nie przyznano.

 

Załącznik do protokołu z wykazem nadesłanych na konkurs w 2008 roku.