ZADANIA KRUS

A- A A+

I Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

W 2003 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy przeprowadziła pierwszy ogólnokrajowy konkursu dla rolników pn. "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".
Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Prezydenta RP - Aleksandra Kwaśniewskiego.
Podstawowym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy rolniczej oraz wyłonienie gospodarstw posiadających największe osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Komisje konkursowe oceniają:

  • porządek w obrębie podwórzy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwach w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
  • stan pilarek tarczowych,
  • warunki obsługi zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie i jakość środków ochrony osobistej.
  • estetykę gospodarstw i usprawnienia wprowadzane przez właścicieli w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem rolników - do rywalizacji zgłosili aż 1555 gospodarstw. Zwycięzcami w 2003 roku zostali:

I. miejsce - Piotr Owczarski z Dębowierzchów woj. lubelskie, prowadzący 25 hektarowe gospodarstwo, gdzie zajmuje się chowem krów mlecznych i młodego bydła. Otrzymał pierwszą nagrodę - ciągnik rolniczy New Holland.

II. miejsce - Leszek Galemba z Kiłczewa woj. wielkopolskie, który prowadzi gospodarstwo o powierzchni 100 ha - zajmuje się produkcją trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Nagrodę ufundowały firmy Weremczuk, Pilmet i Mesko-Rol.

III. miejsce - Kazimierz Tokarski z Tuszewa woj. warmińsko-mazurskie - zajmujący się zarodową hodowlą wszystkich krajowych ras trzody chlewnej. Nagrodę ufundowały firmy Famarol i POM Augustów.

Wyróżnienie przyznano Andrzejowi Chlebusowi - z Nowego Dworu woj. podlaskie, który prowadzi gospodarstwo o powierzchni 50 ha i zajmuje się produkcją mleka oraz trzody chlewnej. Nagrodę ufundowały firmy Krukowiak i Pronar Narew.

Wszyscy Laureaci wykazali się wyjątkową dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy wynikającą nie tylko z nowoczesnej technologii produkcji, ale także z wprowadzania własnych udogodnień i rozwiązań technicznych poprawiających warunki pracy.

     Udział w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo to nie tylko prestiż dla rolnika w jego środowisku, ale również możliwość zdobycia bezpiecznych i przydatnych w każdym obejściu gospodarskim cennych narzędzi i maszyn.