ZADANIA KRUS

A- A A+

Bezpieczne gospodarstwo rolne 2005

Komunikat organizatorów

III Ogólnokrajowego Konkursu

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

W 2005 roku po raz trzeci odbył się Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowany w dwóch kategoriach - gospodarstw indywidualnych i wielkotowarowych.

 

Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a jego organizatorami, tak jak w latach ubiegłych, byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Państwowa Inspekcja Pracy. W jego tegorocznej, III edycji uczestniczyło 1486 gospodarstw indywidualnych i 125 przedsiębiorstw rolnych zatrudniających ponad 8700 osób.

Niezmiennym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, komisje konkursowe oceniały porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej. Zwracano też uwagę na estetykę gospodarstw i usprawnienia wprowadzane przez właścicieli w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

 

W kategorii gospodarstw indywidualnych Centralna Komisja Konkursowa wizytowała 16 gospodarstw (po 1. z każdego województwa), które zakwalifikowały się do finału. Stwierdzono wysoki poziom stanu bezpieczeństwa pracy, a wprowadzone udogodnienia niejednokrotnie mogą być wzorem do zastosowania w wielu maszynach, urządzeniach oraz technologiach stosowanych przy produkcji rolniczej. Na podkreślenie zasługuje dbałość rolników o estetykę i porządek w ich obejściach gospodarskich.

 

Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła najbezpieczniejsze gospodarstwa
i przyznała:

- I miejsce Państwu Grażynie i Mirosławowi Chudzikom z miejscowości Zwola, woj. mazowieckie i nagrodę główną - ciągnik rolniczy FARMER F- 8244 C2 - ufundowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- II miejsce Państwu Marii, Ryszardowi i Sławomirowi Snelom z miejscowości Baszków, woj. wielopolskie i nagrodę w postaci zestawu maszyn: agregatu uprawowego VRM 2,6 ufundowanego przez Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Augustów, zaprawiarki do ziarna firmy "AgrAlex" oraz chwytaka tylnego "CHART" T-236 - firmy METAL-FACH Sokółka.

- III miejsce Panu Marcinowi Wasiniewskiemu z miejscowości Kiełpin, woj. kujawsko-pomorskie i nagrodę w postaci: opryskiwacza uniwersalnego KARME z zestawem ochronnym - ufundowanego przez firmę PILMET, rozsiewacza do nawozów N-049 firmy SIPMA oraz bonu towarowego wartości 3000 PLN ufundowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Wyróżnienie - Państwu Magdalenie i Krzysztofowi Kałużom z miejscowości Łowkowice, woj. opolskie i nagrodę w postaci kosiarki samojezdnej z zestawem do odgarniania śniegu - ufundowanej przez firmę Elektrolux Poland Sp. z o.o. HUSQVARNA.

Wyróżnienie - Państwu Jolancie i Lesławowi Kretom z miejscowości Tyniec n/Ślężą, woj. dolnośląskie i nagrodę w postaci: sadzarki do rozsad S 240/1 ufundowanej przez firmę KRUKOWIAK oraz dwóch bonów towarowych wartości po 3000 PLN ufundowanych przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i Związek OSP RP.

 

W kategorii gospodarstw wielkotowarowych Ogólnokrajowa Komisja Konkursowa oceniała 11 przedsiębiorstw, które zwyciężyły na szczeblu regionalnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Stwierdzono, że finaliści regionalni są nowocześnie zorganizowanymi i zarządzanymi gospodarstwami rolnymi, w których procesy pracy i produkcji w pełni uwzględniają i zabezpieczają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Laureatami III edycji konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" zostali:

 

I miejsce - Produkcja i Hodowla Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach Sp. z o.o.

II miejsce - Agro - Fundusz Mazury Sp. z o.o.

III miejsce - Gospodarstwo rolne "POŚWIĘTNE" Sp. z o.o.

Wyróżnienie - Przedsiębiorstwo Rolne "DŁUGIE STARE" Sp. z o.o.

Wyróżnienie - Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej "PRZYBKOWO" Sp. z o.o.

Wyróżnienie - Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o.


Podsumowanie i przekazanie nagród laureatom Konkursu odbyło się podczas Targów POLAGRA-FARM w Poznaniu. Zobacz relację.


Składamy serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom Konkursu i podziękowania dla firm, które ufundowały nagrody dla laureatów.

 

W imieniu organizatorów
mgr Henryk Jaworski
mgr inż. Władysław Szczepankiewicz

 

 


Zobacz także:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieRegulamin
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieRelacja z przekazania nagród