ZADANIA KRUS

A- A A+

Finał III Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KRUS na Międzynarodowych Targach Rolniczych

POLAGRA-FARM 2005

6 października 2005 r. podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA-FARM w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie III Ogólnokrajowego KonkursuBezpieczne Gospodarstwo Rolne. Tegoroczny konkurs, podobnie jak dwa poprzednie, przebiegał w dwóch kategoriach – dla gospodarstw indywidualnych oraz dla gospodarstw wielkotowarowych. Nad konkursem od początku sprawuje honorowy patronat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie natomiast przygotowują go: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Państwowa Inspekcja Pracy. Kierownictwo tych instytucji niezawodnie uczestniczy w corocznych finałowych spotkaniach z naszymi Laureatami. Niezmiennym celem konkursu BGR jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. W tegorocznych eliminacjach uczestniczyło 1486 gospodarstw indywidualnych i 125 przedsiębiorstw rolnych zatrudniających ponad 8700 pracowników. Przystąpienie do konkursu oznaczało zgodę wszystkich uczestników na komisyjną ocenę porządku w obrębie podwórzy, stanu budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenia maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, warunków obsługi zwierząt, stosowania i jakości środków ochrony osobistej. Komisje konkursowe zwracały również uwagę na estetykę gospodarstw i usprawnienia wprowadzane przez ich właścicieli w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

Centralna Komisja Konkursowa w 2005 roku przyznała:

w kategorii gospodarstw indywidualnych:

I miejsce Państwu Grażynie i Mirosławowi Chudzikom z miejscowości Zwola,

II miejsce Państwu Marii, Ryszardowi i Sławomirowi Snelom z miejscowości Baszków,

III miejsce Panu Marcinowi Wasiniewskiemu z miejscowości Kiełpin,

Wyróżnienie - Państwu Magdalenie i Krzysztofowi Kałużom z miejscowości Łowkowice,

Wyróżnienie - Państwu Jolancie i Lesławowi Kretom z miejscowości Tyniec n/Ślężą,

 

 

 

Zwycięzcy Konkursu z przedstawicielem Prezydenta RP Panią Profesor Katarzyną Duczkowską-Małysz, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - J.J. Pilarczykiem, Prezesem KRUS Janem Kopczykiem, Głównym Inspektorem Pracy Anną Hintz oraz fundatorami nagród  Robertem Ciszkiem –PILMET, Jackiem Kucharewiczem – METAL FACH, Januszem Borkowskim KRUKOWIAK, Mariuszem Lisem – SIPMA, Czesławem Bobranem – POM Augustów, Bernadettą Niemczyk i Mirosławem Surowcem – KZR,KiOR, Mikołajem Kołodziejczakiem ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, i Romanem Kotowiczem KRIR.

 

 

 

W kategorii gospodarstw wielkotowarowych Ogólnokrajowa Komisja Konkursowa oceniła 11 przedsiębiorstw, które Agencja Nieruchomości Rolnych wybrała na szczeblu regionalnym. Finaliści eliminacji regionalnych to nowocześnie zorganizowane i zarządzane gospodarstwa rolne, w których procesy pracy i produkcji w pełni uwzględniają i zabezpieczają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Laureatami zostali:

I miejsce – Produkcja i Hodowla Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach Sp. z o.o.
II  miejsce – Agro – Fundusz Mazury Sp. z o.o.
III miejsce – Gospodarstwo rolne „POŚWIETNE” Sp. z o.o.
Wyróżnienie - Przedsiębiorstwo Rolne „DŁUGIE STARE” Sp. z o.o.
Wyróżnienie - Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „PRZYBKOWO” Sp. z o.o.
Wyróżnienie – Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o.

 

 

 

Laureaci wśród fundatorów nagród: (od prawej) Doradca Prezydenta RP Katarzyna Duczkowska – Małysz, Główny Inspektor Pracy Anna Hintz, Minister RiRW J.J. Pilarczyk, Prezes ANR Stanisław Kowalczyk oraz szefowie zwycięskich przedsiębiorstw rolnych - Prezesi Zarządów: Adam Bogdan GR. w Górze Ropczyckiej, Zbigniew Segiena i Marian Kapłon – PPZ Grzybkowo, Leon Chudziński PR Długie Stare, Marek Błaszczak – GR Poświętne, Marek Kluczyński – Agro –Fundusz MAZURY, Krzysztof Cichy PIH Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach.

 

Finałowej uroczystości podsumowania konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2005” towarzyszyło inne znaczące wydarzenie, jakim było - datowane od 2001 roku honorowanie w czasie dorocznych Targów Poznańskich POLAGRA-FARM, producentów, których starania o nadanie ich wyrobom „Znaku Bezpieczeństwa KRUS” zwieńczone zostały sukcesem. Artykuł 63, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników nałożył bowiem na KRUS obowiązek podejmowania starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników. W ramach tych działań Prezes KRUS od 1 stycznia 1995 roku nadaje "Znak Bezpieczeństwa KRUS"wyrobom uznanym za bezpieczne (maszynom i urządzeniom o ponadstandardowym poziomie bezpieczeństwa lub innym wyrobom zwiększającym bezpieczeństwo pracy rolniczej).

Od 2001 roku producenci wyrobów, którzy uzyskali zezwolenie na oznaczanie ich wyrobów marketingowym logo Kasy - "Znakiem Bezpieczeństwa KRUS", otrzymują dodatkowo statuetkę pn. "DOBROSŁAW", symbolizującą "Sławę producentom dbającym o bezpieczeństwo rolników". Dotychczas Prezes Kasypodpisał 44 takie zezwolenia upoważniające 21 producentów do oznaczania "Znakiem …"130 wyrobów. Aktualnie ważnych jest 41 zezwoleń upoważniających 19 producentów do oznaczania Znakiem Kasy 122 wyrobów. Zatem uroczystość wręczenia pucharów i dyplomów laureatom III konkursu BGR połączona była z ceremonią wręczenia kolejnych zezwoleń Prezesa KRUS:

 

§          Nr 42/2005 – dla „METAL – FACH” Sp. z o.o. w Sokółce, upoważniające do oznaczania „Znakiem Bezpieczeństwa KRUS” dwóch ładowaczy czołowych: „HERKULES” T 229 i T 229/1;

§          Nr 43/2004 – dla Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „KRUKOWIAK” Sp. z o.o. w Brześciu Kujawskim, upoważniające do oznaczania Znakiem Kasy dwóch zawieszanych kopaczek przenośnikowych:  Z 653 (do zbioru ziemniaków) i Z 653/1 (do zbioru cebuli);

§          Nr 44/2005 – dla Fabryki Maszyn Rolniczych „PILMET” S.A. z Wrocławia, upoważniające do oznaczania Znakiem Kasy dwóch zawieszanych opryskiwaczy polowych: „METIS” 412 i 415.

  

Robert Ciszek Prezes „Pilmet”, Jacek Kucharewicz – „Metal Fach”, Janusz Borkowski z przedstawicielką Firmy KRUKOWIAK odebrali z rąk Prezesa KRUS Jana Kopczyka kolejne zezwolenia

 

W dniu 8.10. br. podczas wręczania HIT POLAGRA, Henryk Jaworski Dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji C/KRUS wręczył Panu Romanowi Ojrzyńskiemu - przedstawicielowi Firmy HUSQVARNA Wyróżnienie Targowe „DOBROSŁAW” za traktor Husqvarna YTH150XP z przyczepą PROFI i zestawem do odśnieżania ciągów komunikacyjnych za wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

 

&nb

Roman Ojrzyński z nagrodą (Wyróżnienie Targowe Prezesa KRUS) wręczoną przez Dyrektora Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS, przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej, Henryka Jaworskiego (od lewej) oraz prowadzący finałową uroczystość Krzysztof Bielecki, główny specjalista Biura PiR Centrali Kasy.

Udziałowi KRUS w Targach Polagra Farm 2005 towarzyszyło wydarzenie, jakiego nie było w historii POLAGRY. Po raz pierwszy z inicjatywy KRUS przy współudziale MTP  podczas podsumowania Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbył się pokaz odzieży roboczej i ochron pracy, w ramach promocji bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń w gospodarstwach rolnych. Swoje wyroby zaprezentowały Firmy: HUSQVARNA, GRENE, PILMET i WUS Brzeziny.

 


Pokaz odzieży HUSQVARNA

Pokaz odzieży GRENE

Pokaz odzieży i ochron pracy PILMET


Pokaz ubrania dla rolnika WUS Brzeziny
Dzięki wspólnej inicjatywie, udało się połączyć element nowoczesnej techniki z aspektem bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń do produkcji rolnej poprzez wprowadzenie do oferty targowej firm zajmujących się sprzedażą odzieży ochronnej i ochron pracy. KRUS ma nadzieję, że na pokazie się nie skończy i taka odzież znajdzie się w codziennym użytkowaniu rolników. Pokaz nagrodzono Hitem Publiczności Międzynarodowych Targów POLAGRA-FARM 2005 za pomysł i organizację.

 

 

Zbigniew Rapacki

Główny Specjalista Centrali KRUS

Foto dzięki uprzejmości Organizatorów Polagra-Farm


 


Zobacz także:

III Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
"Znak Bezpieczeństwa KRUS"
"DOBROSŁAW"