ZADANIA KRUS

A- A A+

IV Ogólnokrajowy Konkurs dla rolników pt.: "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" podsumowany

Nagroda główna ufundowana przez Prezesa KRUS
w IV Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

zobacz powiększenie

 Dziękujemy Sponsorom!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat Przewodniczącego
Centralnej Komisji
Ogólnokrajowego Konkursu
"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2006"
w kategorii gospodarstw indywidualnych

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w tym roku odbywa się po raz czwarty i jest organizowany w dwóch kategoriach: gospodarstw indywidualnych i wielkotowarowych.

Ideą Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs przebiega pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a jego organizatorami, jak w latach ubiegłych, są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i Agencja Nieruchomości Rolnych.

Patronat medialny nad Konkursem objęła TVP - Program I, oraz Dwutygodnik FARMER. Informacje o wydarzeniach związanych z Konkursem podawane są w prasie rolniczej oraz w programach rolniczych TVP i Polskiego Radia.

W kategorii gospodarstw indywidualnych:

Do Konkursu zgłoszono 1499 gospodarstw indywidualnych, które były oceniane przez Komisje Konkursowe.

Podczas wizytacji tych gospodarstw, Komisje zwracały uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw.

Centralna Komisja Konkursowa oceniła 16 gospodarstw, które zwyciężyły na szczeblu wojewódzkim. Są to nowocześnie prowadzone gospodarstwa rolne, w których stan bezpieczeństwa jest naturalnym elementem organizacji pracy wypracowywanym od wielu pokoleń. Na szczególną uwagę zasługiwała estetyka wizytowanych gospodarstw, która w dużym stopniu decyduje również o bezpieczeństwie wszystkich osób w gospodarstwie.

Na posiedzeniu w dniu 2006.08.03 Centralna Komisja Konkursowa postanowiła:

  • Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznać gospodarstwo Państwa Emilii i Jana Mazepów zam. we wsi Domaniówek (woj. dolnośląskie)

  • Nie przyznawać II i III miejsca

  • Wyróżnić gospodarstwa:

  • Państwa Anny i Adama Grodków zam. Glina (woj. mazowieckie)
  • Państwa Jolanty i Mariusza Jeżewskich zam. Witoldów (woj. lubelskie)
  • Państwa Teresy i Czesława Florkiewiczów zam. Dębiany (woj. świętokrzyskie)
  • Państwa Elżbiety i Tomasza Chmielewskich zam. Mirotki (woj. pomorskie)
  • Państwa Eweliny i Henryka Mrugałów zam. Jasienie-Przysiółek Wawrzyńcowski (woj. opolskie)
  • Państwa Haliny i Andrzeja Kuźniarków zam. Krępkowo (woj. wielkopolskie)

Podsumowanie Konkursu odbędzie się w dniu 12 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA - FARM w Poznaniu, gdzie nastąpi uhonorowanie laureatów.

W imieniu organizatorów składam serdeczne gratulacje laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu.

Przewodniczący
Centralnej Komisji Konkursowej

/ - /mgr Henryk Jaworski