ZADANIA KRUS

A- A A+

Finał VI ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Relacja z gali Konkursu na Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008

Główna nagroda Prezesa Kasy ufundowana w VI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, wyeksponowana przy wejściu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, wzbudzała podziw uczestników Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008.

Galę podsumowania konkursu rozpoczęły fanfary odegrane przez Dziecięcą Orkiestrę Dętą ze Szkoły podstawowej w Motyczu w gm. Konopnica,
pod dyrekcją Antona Szaszkowa. 
Przebieg uroczystości konferował reprezentujący medialnego patrona konkursu - Program I TVP S.A. - red. Krzysztof Karman.  
Na finał, jak co roku, przybyli na zaproszenie Prezesa Kasy i współorganizatorów konkursu, z listami gratulacyjnymi oraz cennymi nagrodami, wierni konkursowi sponsorzy i patroni, a jej bohaterami byli laureaci wyłonieni w eliminacjach wojewódzkich. Towarzyszyli im ich bliscy lub sąsiedzi i kierownictwo 16 oddziałów regionalnych Kasy.


Doradca Prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski reprezentował honorowego patrona, Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w imieniu którego  powiedział: -  Nagradzamy rolników, którzy osiągają w swoich gospodarstwach bardzo dobre wyniki produkcyjne, ekonomiczne, a jednocześnie mogą być przykładem i wzorem do naśladowania, jak prowadzić nowoczesną produkcję rolniczą w taki sposób, by była bezpieczna, aby nie zagrażała życiu i zdrowiu rodzin rolniczych i pracowników zatrudnionych w gospodarstwach. Chcę wyrazić nieustającą sympatię i wsparcie ze strony prezydenta i jego kancelarii dla głównego organizatora KRUS i niezależnie od różnego rodzaju często nieuzasadnionych oskarżeń pod adresem firmy (...) chcę zadeklarować, że patronat Pana Prezydenta w tym konkursie będzie utrzymywany.

Podsekretarz stanu w MRiRW Artur Ławniczak wręczył nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego, gratulując wszystkim laureatom.  Zwrócił się też z podziękowaniami do organizatorów za dobrą, solidną i uczciwą pracę.

Nagrodami rzeczowymi i dyplomami uhonorował finalistów Główny Inspektor Pracy, Tadeusz Zając, reprezentowany przez Zastępcę Annę Tomczyk, która powiedziała m.in.: - Nieoceniona jest dla nas rola, jaką spełniają osoby zgłaszające się do tego Konkursu i które ten Konkurs wygrywają. Dzięki Państwa determinacji, pracy, decyzji, jakie podejmujecie, my możemy zachęcać innych i pokazywać, że jeśli się chce, można zrobić dużo dla nas wszystkich.

W gali uczestniczył gospodarz Targów - Prezes MTP Przemysław Trawa,  szefowie agencji rolnych - ARR, ANR, ARiMR i kierownictwo KRIR, ZZ OSP RP, KZRKiOR, Zarządu Krajowego ZMW, Zarządu Głównego ZZ Pracowników Rolnych RP oraz Rady Rolników. Specjalnym gościem była Hannelore Imig ze Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa i Ochrony Środowiska - IGEBAU z Niemiec.

Uroczystość w serdecznych słowach zainaugurowała Rozpoczyna pobieranie plikuJanina Pszczółkowska, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dziękując rolnikom uczestniczącym w tej edycji konkursu, komisjom, w tym Centralnej z przewodniczącym Henrykiem Jaworskim, a także sponsorom - Firmie BIN reprezentowanej przez Wiceprezesa Pawła Krzemińskiego, Michałowi Zabostowi, Redaktorowi naczelnemu miesięcznika AGROomechanika i Grzegorzowi Milewskiemu, redaktorowi naczelnemu AGRO SERWISU.

W pierwszej kolejności na gali zaprezentowano laureatów w kategorii zakładów rolnych.

W tej kategorii  uczestniczyło 87 firm zatrudniających ponad 4400 pracowników. Firmy te szczycą się super nowoczesnymi technologiami produkcji, ale także efektami w sukcesywnym zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez:

  • prawidłową ocenę ryzyka zawodowego istniejącego oraz przewidywanego,
  • skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka, czego efektem jest minimalizacja strat - całkowite uniknięcie lub ograniczenie do minimum wypadków przy pracy,
  • szeroki udział załogi oraz kadry kierowniczej w utrzymaniu bezpieczeństwa pracy na wybranym poziomie, m.in. poprzez działalność związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy.

    Za te osiągnięcia nagrodzili firmy i podziękowali ministrowie Artur Ławniczak, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Jacek Podlewski i Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych RP, Leon Grycuk. Finaliści otrzymali listy, dyplomy i plakiety od organizatorów oraz roczną prenumeratę AGROmechaniki i AGRO SERWISU od patronów medialnych.

W kategorii zakładów wielkotowarowych zdobyli:

Wyróżnienie - Zakład Rolny PAWŁÓWKO POLDANOR SA, specjalizujący się w produkcji roślinnej (kukurydza, rzepak, pszenica, żyto, jęczmień), zgłoszony przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku oraz

Gospodarstwo rolne Jana Kasztelana, Rempin gm. Gozdowo, producent wysokiej jakości mleka, zgłoszony przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Gospodarstwo prowadzi warsztaty szkoleniowe dla rolników indywidualnych, których organizatorem jest firma DANON i MODR/O w Płocku, i dla studentów SGGW.

III miejsce zajął Ośrodek Hodowli Zarodowej "GARZYN" Sp. z o.o., zgłoszony przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Ośrodek gospodaruje na obszarze 3.226 ha i zatrudnia 131 osób. Głównym kierunkiem jest produkcja zwierzęca - krów mlecznych, trzody chlewnej i owiec.

II miejsce zdobyło Gospodarstwo Rybackie SZWADERKI Sp. z o. o. k. Olsztynka, zgłoszone przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych Gospodarstwo powstało prawie 100 lat temu. Na ogólną powierzchnię składają się 83 jeziora o powierzchni 5599 ha, stawy w czterech obiektach o powierzchni 35 ha, inne grunty o powierzchni 36 ha. Firma zatrudnia 47 pracowników.

I miejsce wygrał Zakład Ogrodniczy Paczyna z Pyskowic. zgłoszony przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. Zatrudnia 57 pracowników i specjalizuje się w unikatowej uprawie szklarniowej pomidorów i ogórków. Wszystkie urządzenia instalowane w szklarniach posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia na rynek polski.

Laureaci otrzymali laptopy ufundowane przez Prezesa ANR, imienne Listy od Prezydenta RP, dyplomy i plakiety od organizatorów, a także prenumeraty od patronów medialnych AGROmechaniki i AGRO SERWISU.

W kategorii gospodarstw indywidualnych uczestniczyło na zaproszenie Kasy 1276 gospodarstw, a prawie 9 tysięcy rywalizowało podczas wszystkich edycji. Udział w Konkursie wymaga praktycznej znajomości zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy oraz postępowania zgodnie z nimi na co dzień. By sprostać regulaminowym kryteriom, każdy z finalistów musiał podać się trzykrotnej wizytacji gospodarstwa przez Komisje Konkursowe I, II i III stopnia, które oceniały porządek w obejściach, stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony i inne zabezpieczenia przed urazami, warunki obsługi i chowu zwierząt oraz stosowanie i jakość środków ochrony osobistej. Zwracano również uwagę na estetykę gospodarstw i usprawnienia wprowadzone przez właścicieli w zakresie poprawy bezpieczeństwa warunków pracy. Laureata I miejsca wskazała Centralna Komisja Konkursowa po odwiedzeniu wszystkich finalistów wyłonionych w etapach wojewódzkich.

Nazwiska finalistów prezentowaliśmy w komunikacie przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursu. Teraz ujawnimy, o jakie nagrody rywalizowali, przyczyniając się do poprawy warunków pracy i estetyki w swoim otoczeniu.

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne, listy gratulacyjne od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, dyplomy okolicznościowe od Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego i Prezesa KRUS oraz pozostałych organizatorów. Patroni medialni: AGRO SERWIS i AGROmechanika ufundowali prenumeratę swoich tytułów.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

Za wyróżnienia II stopnia:

Alicja i January Dworczakowie, laureaci z Lubuskiego, specjalizujący się w hodowli trzody chlewnej i uprawie zbóż, otrzymali zestaw środków ochrony osobistej ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz zestaw akcesoriów warsztatowych ufundowany przez Redakcję AGROmechaniki.

Dorota i Wacław Łapiczowie, zwycięzcy w Zachodniopomorskiem, prowadzący uprawy roślinne pod potrzeby paszowe, produkcję trzody chlewnej, zostali nagrodzeni zestawem środków ochrony osobistej ufundowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, zestawem akcesoriów warsztatowych ufundowanym przez Redakcję AGROmechaniki.

Violetta i Krzysztof Majchrzyccy z woj. Wielkopolskiego, zajmujący się hodowlą krów mlecznych i bydła opasowego, uprawą buraków, kukurydzy i zbóż, otrzymali zestaw środków ochrony osobistej ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz zestaw akcesoriów warsztatowych ufundowany przez Redakcję AGROmechaniki.

Irena i Arnold Prochotowie, finaliści z woj. opolskiego, prowadzący na pow. 50 ha produkcję roślinną i, hodowlę trzody chlewnej, odebrali zestaw środków ochrony osobistej ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz zestaw akcesoriów warsztatowych ufundowany przez Redakcję AGROmechaniki.
 
Maria i Czesław Ziemniakowie z woj. podkarpackiego, produkujący zboża, otrzymali zestaw środków ochrony osobistej ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz zestaw akcesoriów warsztatowych ufundowany przez Redakcję AGROmechaniki.

Maria i Ryszard Pabianowie, woj. małopolskie, prowadzący na pow. 110 ha hodowlę bydła opasowego i uprawy zbóż, zostali nagrodzeni zestawem środków ochrony osobistej ufundowanym przez Państwową Inspekcję Pracy i zestawem narzędzi ogrodowych ufundowanym przez Redakcję AGROmechaniki.

Halina i Józef Zaborowscy, woj. warmińsko-mazurskie, zajmujący się na pow. 178 ha produkcją trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (ok. 100 loch, 2000 szt. tuczników rocznie) otrzymali zestaw środków ochrony osobistej ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz zestaw narzędzi ogrodowych ufundowany przez Redakcję AGROmechaniki.

Barbara i Grzegorz Górscy, woj. mazowieckie, prowadzący na pow. 9 ha uprawy jabłoni, w nagrodę dostali zestaw środków ochrony osobistej ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz zastaw kluczy ufundowany przez Redakcję AGROmechaniki.

Za wyróżnienia I stopnia:

Barbara i Wiesław Kupcowie z woj. świętokrzyskiego, prowadzący na pow. 38 ha hodowlę trzody (ok. 600 szt) uprawę zbóż, buraków cukrowych, otrzymali ufundowaną przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych nagrodę pieniężną oraz nagrodę w postaci zestawu środków ochrony osobistej ufundowaną przez Państwową Inspekcję Pracy.

Marzena i Mirosław Kowalscy z woj. kujawsko-pomorskiego, zajmujący się hodowlą trzody w cyklu zamkniętym  na pow. 92 ha (ok. 2000 szt. rocznie) i uprawą zbóż na paszę, w nagrodę otrzymali ufundowany przez Spółkę BIN mieszalnik pasz sypkich MS 1000 oraz zestaw środków ochrony osobistej ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Regina, Andrzej i Dorota  Ranachowscy z woj. pomorskiego, zajmujący się na pow. 82,87 ha uprawami rolno-ogrodniczymi - głównie warzyw gruntowych, w nagrodę dostali laptop ufundowany dla Pani Doroty, jako najmłodszej finalistki Konkursu, przez Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej, a ponadto cyfrowy aparat fotograficzny od Redakcji dwutygodnika AGRO SERWIS i zestaw środków ochrony osobistej od Państwowej Inspekcji Pracy.

Zdobywcy V miejsca:
Elżbieta i Bogusław Kołodziejczykowie, Łódzkie
, prowadzący hodowlę trzody chlewnej -30 loch i własną masarnię otrzymali dwie nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP i Krajową Radę Izb Rolniczych oraz zestaw środków ochrony osobistej ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zdobywcy IV miejsca:
Marzanna i Zenon  Statkiewiczowie, woj. podlaskie, zajmujący się na pow. 86 ha hodowlą bydła mlecznego otrzymali nagrodę od Prezesa KRUS - traktor ogrodowy PARTNER z osprzętem oraz zestaw środków ochrony osobistej ufundowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zdobywcy III miejsca:
Łucja i Piotr Czakonowie z woj. śląskiego,
prowadzący na pow. 150 ha produkcję roślinną nowoczesnej uprawy rzepaku, pszenicy, kukurydzy i jęczmienia, otrzymali nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa oraz nagrodę w postaci zestawu środków ochrony osobistej ufundowaną przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zdobywcy II miejsca:
Teresa i Roman Rogalewiczowie z woj. dolnośląskiego, prowadzący na pow. 14,70 ha sad, głównie jabłoniowy i wiśniowy, zdobyli nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa oraz nagrodę w postaci zestawu środków ochrony osobistej ufundowaną przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zwycięzcy konkursu: Alina i Stanisław Pietrzakowie z Pawlina, woj. lubelskie, prowadzący na pow. 30 ha uprawę jęczmienia, chów trzody chlewnej zdobyli główną nagrodę Prezesa KRUS - ciągnik rolniczy ZETOR PROXIMA oraz listy i dyplomy okolicznościowe od organizatorów. Wójt Gminy Konopnica przywiózł dla Laureatów okolicznościowy medal - "Zasłużeni dla Gminy" .

Wszystkim laureatom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i obecność na Gali. Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów osobistych i zawodowych. Szczególne podziękowanie składamy sponsorom, patronom i dziecięcej orkiestrze za jej uroczyste fanfary i radosną muzyczną oprawę finałowej uroczystości.

VI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przeszedł do historii 3 października 2008 roku.

 


W imieniu gospodarzy Galę inauguruje Janina Pszczółkowska, Zastępca Prezesa KRUS


Państwo Alina i Stanisław Pietrzakowie cierpliwie pozowali fotoreporterom przed swoim głównym trofeum


Państwo Krzysztof i Violetta Majchrzyccy przyjmują gratulacje od Zastępcy Prezesa KRUS Janiny Pszczółkowskiej, na II planie - minister Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Anna Tomczak i Podsekretarz Stanu w MRiRW Artur  Ławniczak


Państwo Teresa i Roman Rogalewiczowie


Państwo Barbara i Wiesław Kupcowie


Marzannie i Zenonowi Statkiewiczowom wręczono symboliczny klucz do nagrody Prezesa Kasy - traktora ogrodowego PARTNER z osprzętem


Laureaci z pewnością długo nie zapomną fanfar na ich cześć w wykonaniu Dziecięcej Orkiestry Dętej z Motycza


Lubelskie górą

NA foto (od lewej) Sławomir Sosnowski - wicemarszałek województwa lubelskiego, Elżbieta Łukasik - p.o. kierownika Wydziału Prewencji OR KRUS w Lublinie, Henryk Jaworski - dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS (przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej), laureaci - Alina i Stanisław Pietrzakowie z Pawlina, Andrzej Pielach - dyrektor OR KRUS w Lublinie, Janina Pszczółkowska - z-ca Prezesa KRUS, Maria Bogusz - z-ca  dyrektora OR KRUS w Lublinie, Mirosław Żydek - wójt gm. Konopnica