ZADANIA KRUS

A- A A+

Gala finałowa Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007

Finałowa gala podsumowania Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarastwo Rolne 2007 odbyła się 15 lutego w Poznaniu, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego i w ramach Wydarzeń Programu Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA PREMIERY 2008. Uroczystość zainaugurował Prezes KRUS, Roman Kwaśnicki. Wszystkich finalistów uhonorowano cennymi nagrodami. Wręczali je współorganizatorzy konkursu, na czele z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Markiem Sawickim, oraz sponsorzy.

Państwo Danuta i Zbigniew Klimaszewscy
z Klimaszy w woj. podlaskim zdobyli I nagrodę w kategorii gospodarstw indywidualnych
V edycji Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007Zwycięzcy na 1. planie z symbolicznym "kluczykiem" do FARMTRACKA

 

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRAPREMIERY 2008 przeszły do historii, a wraz z nimi Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007. Nad finałową galą konkursu odbywającą się 15 lutego w ramach PROGRAMU WYDARZEŃ POLAGRA - PREMIERY 2008, patronat honorowy sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński. Dla przypomnienia, współorganizatorami dorocznego konkursu były: MRiRW, PIP, KRUS i ANR, a patronatem medialnym objęły go Program I TVP S.A. i redakcja Agro Serwisu.

Zaproszenie na uroczystą galę przyjęli finaliści konkursu - laureaci wojewódzcy w kategorii gospodarstw indywidualnych i w kategorii gospodarstw wielkotowarowych. Rzeczą bez precedensu była obecność wszystkich patronów i sponsorów konkursu oraz współorganizatorów, z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,   Markiem Sawickim,na foto z finalistami  - Państwem Bogumiłą  i Bogusławem Majkami,  reprezentującymi woj. podkarpackie).

W V edycji w kategorii gospodarstw indywidualnych uczestniczyło 1457 gospodarstw. Łącznie w  pięciu dotychczasowych konkursach rywalizowały o miano najbezpieczniejszego 7662 indywidualne gospodarstwa rolne. Trzystopniowe eliminacje są tak wielkim przedsięwzięciem pod względem logistycznym i tak czasochłonne, że udaje się je sprawnie poprowadzić tylko dzięki współpracy MRiWR, PIP KRUS i ANR z wieloma partnerami, którymi rokrocznie są: Państwowa Inspekcji Pracy, Izby Rolnicze, Ośrodki i Centra Doradztwa Rolniczego, Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna. Samorządy, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa,  Federacja Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, oraz wielu pracownków Agencji Nieruchomości Rolnych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Finałowa gala była więc dobrą okazją do podziękowania patronom i sponsorom za współpracę i ufundowane nagrody dla finalistów.

 W dorocznej ogólnokrajowej rywalizacji zwycięzcą może być tylko jedno najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w swojej kategorii, ale - jak stwierdził Prezes KRUS, Roman Kwaśnicki - wygrywają wszystkie i bez wyjątku wszystkim gratulował wspaniałych efektów pracy (jak Panu Eugeniuszowi Juzyszynowi i jego synowi). 
Prezes Kwaśnicki przypomniał, że udział w konkursie zobowiązuje do praktycznej znajomości zasad ochrony życia i bezpieczeństwa pracy rolniczej, ale także wymaga postępowania zgodnie z tymi zasadami. Skłania rolników do zaprowadzenia ładu w obejściach i dbałości o estetykę otoczenia. Jeśli nawet tym razem wysiłek ten nie wszystkim przyniósł upragnione nagrody, to - przekonywał - nagrodą samą w sobie jest sprawne i bezpieczne funkcjonowanie gospodarstwa, lepsza jakość wykonywania codziennych czynności. Wartością nie do przecenienia - jak zaznaczył Prezes Kasy - jest także dobry przykład, znajdujący naśladowców Dzięki temu konkurs służy zwiększaniu bezpieczeństwa pracy i ochrony życia, a niezmiennie duże zainteresowanie nim jest dla organizatorów wielką satysfakcją.

Skoro o nagrodach, znów były bardzo atrakcyjne dzięki hojności sponsorów. Prezydent Lech Kaczyński ufundował nootebook. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - nagrody pieniężne. Także w formie pieniężnej nagrodzili finalistów: Krajowa Rada Izb Rolniczych, Zarząd Główny Związku OSP RP. Krajowy Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Główny ufundował zestaw komputerowy a Firmy: AGRALEX, HUSQVARNA i KRUKOWIAK ofiarowały swoje wyroby. Były także cenne upominki od redakcji dwutygodnika AGRO SERWIS, który zapewnił dodatkowo wszystkim finalistom gratisową prenumeratę tego czasopisma. Prenumeratę miesięcznika AGROmechanika oraz własne nagrody rzeczowe ufundowała Oficyna Wydawnicza OIKOS. Główna nagroda Prezesa KRUS miała postać symbolicznego kluczyka do FARMTRACKA, jednak ciągnik w całej okazałości każdy dostrzegł przy głównym wejściu na Targi.

Finaliści Ogólnokrajowego Konursu  
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007
w kategorii gospodarstw indywidualnych

I miejsce: Danuta i Zbigniew Klimaszewscy, Klimasze, Podlaskie
    Wyróżnienia:

Małgorzata i Krzysztof Furtakowie, Gruczno, Kujawsko-Pomorskie
Bogumiła i Bogusław Majkowie, Róża - Stara Jarząbka, Podkarpackie
Anastazja i Jacek Swarbułowie, Wólka Krzykowska, Łódzkie
Maria i Janusz Białoskórscy, Rosko Duże Kolonia, Wielkopolskie
Maria i Eugeniusz Juzyszyn, Jaksonów, Dolnośląskie
Iza i Dariusz Dorożko, Pityny, Warmińsko-Mazurskie
     Pozostali finaliści:

Ewa i Piotr Owczarscy, Dębowierzchy, Lubelskie
Małgorzata i Zdzisław Wawrzyńczykowie, N. Miasteczko, Lubuskie
Jan i Emilia Dubec, Hańczowa, Małopolskie
Celina i Jan Elceser, Kalinów, Mazowieckie
Jadwiga i Marek Wiecha, Czaple Stare, Opolskie
Bożena i Ryszard Konefał, Gościszewo, Pomorskie
Urszula i Jan Pośpiech, Tychy, Śląskie
Małgorzata i Paweł Dembowscy, Czarnocin, Świętokrzyskie
Katarzyna i Marek Marzec, Wieków, Zachodniopomorskie

Gospodarze Gali szczególne słowa uznania skierowali do dziennikarzy - za sugestywny przekaz informacji o zagrożeniach wypadkowych przy pracy w rolnictwie oraz nagłaśnianie działań Kasy, w tym Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który okazał się bardzo skuteczną formą prewencji i sprawia, że liczba wypadków w rolnictwie systematycznie się zmniejsza.

Decyzję, że Prezydent RP Lech Kaczyński obejmuje swym patronatem VI edycję konkursu oraz przesłanie do rolników przekazał Doradca Prezydenta ds. Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski (na zdj. pierwszy od prawej).

 

Organizatorzy zapowiedzieli, że  kolejny Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zostanie podsumowany już jesienią  w gościnnym Poznaniu. 

Podczas uroczystości wręczenia Złotych Medali MTP POLAGRA-Premiery  Roman Kwaśnicki podziękował Przemysławowi Trawie - Prezesowi MTP S.A. - m.in. za możliwość zorganizowania VI finałowej gali już na FARMIE 2008. Tę część wydarzeń z pierwszego dnia POLAGRY-PREMIERY2008 połączonoz wręczeniem zezwolenia na oznaczenie "Znakiem Bezpieczeństwa KRUS" kolejnych wyrobów:

pięciu typów wielofunkcyjnych narzędzi uprawowo-pielęgnacyjnych (WNUP), produkcji ZPH Dariusz Klimza z Perzowa.

Zezwolenie odebrał od Prezesa Kasy właściciel firmy ZHP, Dariusz Klimza

 

 

Rozpoczyna pobieranie plikuWystąpienie Prezesa KRUS, Romana Kwaśnickiego, inaugurującego finałową galę