ZADANIA KRUS

A- A A+
Komunikat Centralnej Komisji Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  prowadzony pod merytorycznym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcja Pracy i Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz pod patronatem medialnym Programu I TVP SA oraz dwutygodnika AGRO SERWIS, w piątej edycji przebiegał podobnie jak w latach ubiegłych w dwóch kategoriach gospodarstw: indywidualnych i wielkotowarowych.

W kategorii gospodarstw indywidualnych uczestniczyło 1457 gospodarstw rolnych. Komisje konkursowe szczebla regionalnego, wizytujące i oceniające zgłoszone gospodarstwa, wyłoniły spośród nich 147 gospodarstw do etapu wojewódzkiego. Komisje wojewódzkie po ich ponownej ocenie wyróżniły 16 najbezpieczniejszych gospodarstw w kraju.

Podczas wizytacji gospodarstw zwracano uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw.

Centralna Komisja Konkursowa zwizytowała 16 gospodarstw - zwycięzców szczebla wojewódzkiego - i stwierdziła, że dla tych nowocześnie prowadzonych gospodarstw rolnych stan bezpieczeństwa jest naturalnym elementem organizacji pracy, wypracowywanym od wielu pokoleń. Na szczególną uwagę zasługiwała estetyka wizytowanych gospodarstw, gdyż w dużym stopniu decyduje ona o bezpieczeństwie wszystkich osób w gospodarstwie.

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2007 Centralna Komisja Konkursowa uznała gospodarstwo Państwa Danuty i Zbigniewa Klimaszewskich, zam. Klimasze, woj. podlaskieza najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju.

Główna nagroda
dla zwycięzców V edycji
konkursu BGR 2007 
w kategorii
gospodarstw idywidualnych

Komisja postanowiła ponadto wyróżnić gospodarstwa:

 • Państwa Małgorzaty i Krzysztofa Furtaków, zam. Gruczno, woj. kujawsko - pomorskie
 • Państwa Bogumiły i Bogusława Majków, zam. Róża k. Starej Jastrząbki, woj. podkarpackie
 • Państwa Anastazji i Jacka Swarbułów, zam. Wólka Krzykowska k. Ujazdu, woj. łódzkie
 • Państwa Marii i Janusza Białoskórskich, zam. Rosko Duże Kolonia, woj. wielkopolskie
 • Państwa Marii i Eugeniusza Juzyszyn, zam. Jaksonów, woj. dolnośląskie
 • Państwa Izy i Dariusza Dorożko, zam. Pityny, woj. warmińsko-mazurskie

W gronie laureatów wyłonionych w pozostałych województwach znaleźli się:

 • w pomorskim - Państwo Bożena i Ryszard Konefał, zam. Gościszewo
 • w zachodniopomorskim - Państwo Katarzyna i Marek Marzec, zam. Wiejkowo
 • w lubuskim - Państwo Małgorzata i Zdzisław Wawrzyńczyk, zam. Nowe Miasteczko
 • w opolskim - Państwo Jadwiga i Marek Wiecha, zam. Czaple Stare
 • w śląskim - Państwo Urszula i Jan Pośpiech, zam. Tychy
 • w mazowieckim - Państwo Celina i Jan Elceser, zam. Kalinów
 • w lubelskim - Państwo Ewa i Piotr Owczarscy, zam. Dębowierzchów
 • w świętokrzyskim - Państwo Małgorzata i Paweł Dembowscy, zam. Czarnocin
 • w małopolskim - Państwo Jan i Emilia Dubec, zam. Hańczowa

Podsumowanie Konkursu odbędzie się w lutym 2008 roku podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA - PREMIERY w Poznaniu, gdzie nastąpi uhonorowanie laureatów.

Wszystkim laureatom i uczestnikom Konkursu organizatorzy składają serdeczne gratulacje oraz podziękowania.

 

Przewodniczący
Centralnej Komisji Konkursowej

/ - /mgr Henryk Jaworski