ZADANIA KRUS

A- A A+

X edycja konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

 

Podsumowanie wyników w 2004 roku


Jury ogłosiło wyniki X edycji Konkursu na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy w rolnictwie, prowadzonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Redakcję Rolną Programu I Polskiego Radia S.A. w Warszawie. Celem Konkursu jest upowszechnianie znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy, zawartych w ustanowionych przez Prezesa KRUS „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz w wykazie „Prac szczególnie niebezpiecznych, których nie należy zlecać dzieciom do lat 15 w gospodarstwie rolnym”, a także oddziaływanie na warunki bezpieczeństwa pracy rolników.

Do udziału w Konkursie zostali zaproszeni dziennikarze prasy, radia i telewizji oraz inne osoby zajmujące się publicystyką.

Jury Konkursu, zgodnie z Regulaminem, oceniło:

  • 65 artykułów prasowych wydrukowanych przez dwudziestu autorów na łamach 19 tytułów gazet i czasopism;
  • 37 audycji radiowych nagranych w 10. rozgłośniach radiowych;
  • 3 audycje telewizyjne emitowane przez jedną redakcję telewizyjną.


Nagrody otrzymali:

  • w kategorii: najlepszy artykuł popularyzatorski


I nagrodę – Monika Lipińska za artykuł „Takie klocki”, wydrukowany w Tygodniku Regionalnym Podlaskie Echo Katolickie,
II nagrodę – Mariusz Gadomski za artykuł „W czasie żniw dzieci… nie muszą się nudzić”, wydrukowany w miesięczniku Gospodarz.

  • w kategorii: najlepszy cykl artykułów prasowych


II nagrodę ex aequo –

            Krzysztof Kowalski z Tygodnika Ciechanowskiego,

            Mariola Zaczyńska z Tygodnika Siedleckiego.

Wyróżnienie ex aequo –


            Mieczysław Tanajewski z Tygodnika Suwalskiego,

            Marek Weiss z Gazety Poznańskiej Ziemi Kaliskiej.

  • w kategorii: najlepszy cykl audycji telewizyjnych


Wyróżnienie – Andrzej Kisiel z TVP S.A. Oddział w Szczecinie, Redakcja w Koszalinie.

  • w kategorii: najlepsza popularyzatorska audycja radiowa


I nagrodę – Ewa Niedziałek-Szeliga z Polskiego Radia Rzeszów S.A.
II nagrodę – Dominik Sowa z Polskiego Radia Gdańsk S.A.
III nagrodę – Zbigniew Korzeniowski z Polskiego Radia Łódź S.A.

  • w kategorii: najlepszy cykl audycji radiowych


I nagrodę – Beata Pietruszka z Polskiego Radia Lublin S.A.
II nagrodę – Renata Pacholczyk z Polskiego Radia Koszalin S.A.
Wyróżnienie – Jan Jaroszyński z Katolickiego Radia Podlasia

  • w kategorii najlepsze publikacje problemowe

I nagrodę ex aequo –           

Stefan Tomaszkiewicz za artykuły wydrukowane na łamach miesięcznika Gospodarz,           

Andrzej Krystek za audycje emitowane przez rozgłośnię Polskiego Radia w Bydgoszczy. Warszawa 27.12.2004 r.

                        Dyrektor
                        Biura Prewencji i Rehabilitacji
                        /mgr Henryk Jaworski/


Zobacz także:

artykuł "Takie klocki"