ZADANIA KRUS

A- A A+

XI konkurs "W rolnictwie można pracować bezpiecznie" rozstrzygnięty


Na posiedzeniu jury XI edycji Konkursu pt.: „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, 19 grudnia 2005 roku, dokonano oceny nadesłanych w 2005 roku publikacji konkursowych i podziału regulaminowych nagród. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze prasy, radia i telewizji, jak również inne osoby popularyzujące działalność prewencyjną KRUS. Celem Konkursu jest oddziaływanie poprzez środki komunikacji społecznej na warunki bezpieczeństwa pracy rolników oraz upowszechnianie znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy, zawartych w ustanowionych przez Prezesa KRUS Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz w wykazie Prac szczególnie niebezpiecznych, których nie należy zlecać dzieciom do lat 15. w gospodarstwie rolnym.

W 2005 roku na konkurs nadesłano:

 • 27 artykułów prasowych autorstwa dziesięciu autorów;
 • 64 audycje radiowe emitowane przez 14 rozgłośni radiowych;
 • 12 audycji telewizyjnych wyemitowanych przez cztery redakcje telewizyjne.


Przy podziale nagród Jury uwzględniło jedynie publikacje przesłane w terminie wyznaczonym regulaminowo do 15 listopada 2005 r.

W kategorii: NAJLEPSZY ARTYKUŁ POPULARYZATORSKI
wśród publikacji prasowych upowszechnionych w gazetach i czasopismach:

 • I nagrodę zdobył Piotr Giczela za Żywe srebro - Tygodnik Siedlecki, nr 46 z 13.11.2005)
 • II nagrodę - Laura Maciejewska za  artykuł: Świat według Joasi -  Wieś Kujawsko-Pomorska nr 49, miesięcznik ODR w Minikowie.


W kategorii: NAJLEPSZY CYKL ARTYKUŁÓW PRASOWYCH:


 • dwie drugie równorzędne nagrody uzyskali:


Jan Bubień za 10 publikacji z cyklu „Kącik BHP” w miesięczniku Aktualności Rolnicze ODR w Modliszewicach

Elżbieta Grzybowska za 5 publikacji w Tygodniku Płockim,

 • wyróżnienie otrzymał Krzysztof Kowalski za 3 reportaże wydrukowane w nr 13 i 29  w Tygodniku Ciechanowskim i nr 45 Tygodnika Pułtuskiego.


W kategorii: NAJLEPSZA PUBLIKACJA PROBLEMOWA WŚRÓD ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

 • I nagrodę otrzymał Krzysztof Jakubowski za „Korridę na mazowieckiej wsi” w dwóch częściach – nr 25 Tygodnika Ciechanowskiego


W kategorii: NAJLEPSZA POPULARYZATORSKA AUDYCJA RADIOWA

 • trzy równorzędne nagrody otrzymali:


Dominik Sowa z Polskiego Radia Gdańsk S.A.

Mariusz Szalbierz z Radia „100” w Pile

Jan Stępień z Polskiego Radia Kraków S.A.

W kategorii NAJLEPSZY CYKL AUDYCJI RADIOWYCH

 • I nagrodę zdobyła Beata Pietruszka za cykl 10 reportaży – relacji dzieci o wypadkach w rolnictwie, emitowanych w Polskim Radiu Lublin S.A.
 • II nagrodę zdobył Andrzej Krystek za 4 reportaże nt. skutków wypadków w rolnictwie, emisja w Polskim Radiu PiK Bydgoszcz S.A.
 • III nagrodę  – Andrzej Ilczuk za 3 audycje - „lekcje” z bhp dla dzieci szkół podstawowych, emitowanych w Katolickim Radiu Podlasie


W kategorii: NAJLEPSZA PROBLEMOWA AUDYCJA RADIOWA


 • I nagrodę uzyskały współautorki audycji o problemie utylizacji eternitu: Alicja Pietruczuk i Halina Londowska z Polskiego Radia Białystok S.A.
 • II nagrodę otrzymał Zbigniew Korzeniowski za reportaż z miejsca wypadku przy pracy, wyemitowany w Polskim Radiu Łódź S.A.


W kategorii: NAJLEPSZY CYKL AUDYCJI TELEWIZYJNYCH

 • I nagrody nie przyznano.
 • II nagrodę zdobył Tomasz Gronet za 4 audycje NT.konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” wyemitowanych przez TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy


W kategorii: NAJLEPSZA TELEWIZYJNA AUDYCJA PROBLEMOWA

przyznane zostały dwa równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

 • Andrzej Kisiel - za audycję  „BHP w lesie”,. TVP S.A. Oddział w Szczecinie, Redakcja w Koszalinie,
 • Jarosław Nikitiuk - za relację „POLAGRA FARM 2005” w TVP S.A. Oddział w Białymstoku.

Na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Przewodniczącego jury konkursu Henryka Jaworskiego, Dyrektora Biura Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Warszawa, 22 grudnia 2005 r. 


Zobacz także:

artykuł "Żywe srebro"
artykuł  "Świat według Joasi"
Wyniki X konkursu z 2004 roku