ZADANIA KRUS

A- A A+

Na podstawie protokołu z 06.12. 2007 r. z posiedzenia komisji konkursowej przedstawiamy podsumowanie wyników i laureatów konkursu z 2007 roku.

Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" został ogłoszony w 2007 roku na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezesa KRUS w dniu 14 lutego 2007 r. i przeprowadzony przez Biuro Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa oraz Biuro Informacji Centrali Kasy. Zgodnie z regulaminem, konkurs mający na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia rolników, został zaadresowany do dziennikarzy prasy ogólnokrajowej i regionalnej, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także do osób publikujących w środkach masowej komunikacji. W 2007 roku w konkursie uczestniczyło 18 publicystów i popularyzatorów działalności prewencyjnej KRUS, w tym sześciu autorów, którzy przesłali łącznie 16 publikacji prasowych, jedenastu autorów, którzy zgłosili 25 audycji radiowych, jeden autor dwóch audycji telewizyjnych. Wszystkie nadesłane prace zostały poddane ocenie według dwóch kategorii konkursu i trzech nośników informacji, tj.

I.         w kategorii publikacji popularyzatorskich,

II.       w kategorii publikacji problemowych,


z  podziałem na trzy grupy publikacji:

-          artykuły prasowe,

-          audycje radiowe,

-          audycje telewizyjne.

LAUREACI

W kategorii: najlepsze publikacje popularyzatorskie

Za najlepsze popularyzatorskie artykuły prasowe -
trzy równorzędne nagrody otrzymali
:

-          Laura Maciejewska za artykuł "Z notatnika (nie)grzecznej uczennicy - historia pewnego wypadku" -  Kujawski ODR nr 10/2007

-          Magdalena Muracka za artykuł "Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom w rolnictwie"   - "Rolnik Mazowiecki"

-          Janusz Pawlak za artykuł "Bezpieczne wakacje na wsi - lista kontrolna bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym" -  Lubuskie Wiadomości Rolnicze, czerwiec 2007

 


W kategorii najlepsze popularyzatorskie audycje radiowe

 

I nagrodę otrzymał:

-          Jacek Panas, Polskie Radio Olsztyn, za: "Wypadki chodzą parami"

 
Dwie równorzędne II nagrody zdobyli
:

-         Andrzej Krystek, Radio Pomorza i Kujaw, Bydgoszcz, za "Podsumowanie konkursu BGR w woj. kujawsko-pomorskim"

-          Ewa Szkurłat-Adamska - Polskie Radio Kraków za reportaż pt., "Ratownicy z Gdowa"


III nagrodę
otrzymała:

-          Ewa Niedziałek-Szeliga, Polskie Radio Rzeszów

 


W kategorii najlepszych popularyzatorskich audycji telewizyjnych


I nagrodę
otrzymał:

-          Henryk Wawer, TVP Opole za audycję "Bezpieczna zagroda" emisja 30.09.2007 w cyklu "Bezpieczna wieś"


II nagrody nie przyznano.

 


W kategorii : Najlepsza publikacja problemowa:

 


 w kategorii: najlepszy problemowy artykuł prasowy -

 


Nagrodę
otrzymał:

-          Krzysztof Kowalski za "Lekcję wśród rolniczych maszyn" ,Tygodnik Ciechanowski, nr 41, 9.10.2007

 

w kategorii: najlepsza problemowa audycja radiowa

-          Dominik Sowa, PR Gdańsk za:   "Dzień po dniu, dzień po dniu, czyli powrót do życia"

 

 

w kategorii: najlepsza publikacja problemowa w grupie audycji telewizyjnych

nagrodę otrzymał:

-          Henryk Wawer TVP Opole, za: "Bezpieczne wakacje" , emisja 19.08.2007 w cyklu "Bezpieczna wieś"

 

W kategorii: najlepszy cykl publikacji komisja postanowiła przyznać:

 W grupie artykułów prasowych -


Za najlepszy cykl 8. artykułów prasowych - nagrodę przyznano:

-    Krzysztofowi Kowalskiemu z Tygodnika Ciechanowskiego

 


 
W grupie audycji radiowych

 


I nagrodę
zdobyły autorki cyklu 4 audycji w PR Lublin:

    - Beata Pietruszka

- Małgorzata Sawicka

 


II nagrodę
otrzymał:

-          Jan Stępień PR Kraków, za cykl 4 audycji w programie "Pejzaże regionalne"

 


III nagrodę
otrzymała:

-          Edyta Łysiak, PR Lublin za cykl 4 audycji

 


 
 W grupie audycji telewizyjnych nagród nie przyznano.


Warszawa, 06 grudnia 2007 r.

 

 

Przewodniczący:
Henryk Jaworski, Dyrektor Biura Prewencji, Rehabilitacji i OrzecznictwaC/KRUS

    członkowie:

Maria Lewandowska

Wicedyrektor - rzecznik prasowy
w Biurze Promocji Centrali KRUS

Krzysztof Bielecki

Główny Specjalista 

w Biurze Prewencji,  Rehabilitacji i Orzecznictwa C/KRUS

Teresa Martyka- Grot

Dziennikarz  Programu I Polskiego Radia SA

Jan Zwoliński

Dziennikarz Programu I Polskiego Radia SA

Zbigniew Rapacki

Główny Specjalista
w Biurze Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa C/KRUS