ZADANIA KRUS

A- A A+

Główna nagroda Prezesa KRUS dla zwycięzców
VI edycji ogólnokrajowego konkursu BGR
ZETOR 6441 Proxima

 

Kliknij na zdjęciu, żeby zobaczyć powiększenie

Finał VI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2008Zdobywcy I miejsca w kategorii indywidualnej 
VI Ogólnokrajowego Konkursu BGR, z nagrodami i symbolicznym kluczem do nagrody głównej, oraz  fundatorzy (od lewej) Doradca Prezydenta RP Jan Krzysztof Ardanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak, Alina i Stanisław Pietrzakowie,  Zastępca Głównego Inspektora Pracy Anna Tomczyk, Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska

 

Warszawa, 01.09.2008

Komunikat
Przewodniczącego Centralnej Komisji
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
w kategorii gospodarstw indywidualnych

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2008 roku odbył się po raz szósty i jak w latach ubiegłych przebiegał w dwóch kategoriach: w kategorii gospodarstw indywidualnych oraz w kategorii zakładów rolnych.

Niezmiennym przesłaniem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Państwowa Inspekcja Pracy.

Patronat honorowy nad tegoroczna edycją konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński.

Patronat medialny sprawują: Program I TVP SA, dwutygodnik AGRO - SERWIS i miesięcznik AGROmechanika. Przez cały czas trwania Konkursu Kasa upowszechniała informacje o jego przebiegu w prasie rolniczej oraz w programach rolniczych TVP.

W kategorii gospodarstw indywidualnych do Konkursu zostało zgłoszonych 1276 gospodarstw indywidualnych. Regionalne Komisje Konkursowe zwizytowały i oceniły zgłoszone gospodarstwa, do etapu wojewódzkiego wyłoniły spośród nich 147 najlepszych. Komisje Wojewódzkie ponownie poddały je ocenie, wyłaniając 16 najbezpieczniejszych gospodarstw w kraju.

Podczas wizytacji wszystkich gospodarstw zwracano uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw.

Centralna Komisja Konkursowa wizytowała 16 gospodarstw, które zwyciężyły na szczeblu wojewódzkim. Wg zgodnej oceny Komisji, są to gospodarstwa rolne prowadzone nowocześnie, z dbałością o estetykę miejsca pracy i życia, w których stan bezpieczeństwa jest naturalnym elementem organizacji pracy wypracowywanym od wielu pokoleń. Na szczególną uwagę zasługiwały rozwiązania organizacyjne, technologiczne, , a przede wszystkim techniczne, które w dużym stopniu decydują o bezpieczeństwie wszystkich osób  pracujących w gospodarstwie.

Na posiedzeniu w dniu 2008.08.13 Centralna Komisja Konkursowa postanowiła:

1. Przyznać:

 • I miejsce i uznać za najbezpieczniejsze w kraju gospodarstwo rolne Państwa Aliny i Stanisława Pietrzaków, zam. w  Pawlinie, woj. lubelskie.
 • II miejsce Państwu Teresie i Romanowi Rogalewiczom, zam. w Marczowie, woj. dolnośląskie.
 • III miejsce Państwu Łucji i Piotrowi Czakonom, zam. w Drogomyślu, woj. Śląskie.
 • IV miejsce Państwu Marzannie i Zenonowi Statkiewiczom, zam. w Karolinie, woj. podlaskie.
 • V miejsce Państwu Elżbiecie i Bogusławowi Kołodziejczykom, zam. w Budach Szynczyckich, woj. łódzkie.

2. Przyznać wyróżnienie I stopnia Państwu:

 • Reginie i Andrzejowi Ranachowskim oraz Dorocie Ranachowskiej, zam. w Kosakowie, woj. Pomorskie,
 • Marzenie i Mirosławowi Kowalskim, zam. w Sadłowie, woj. kujawsko - pomorskie,
 • Barbarze i Wiesławowi Kupcom, zam. w Gojcowie, woj. świętokrzyskie.

3. Przyznać wyróżnienie II stopnia Państwu:

 • Barbarze i Grzegorzowi Górskim, zam. w Nowych Grabicach, woj. mazowieckie,
 • Józefowi i Halinie Zaborowskim, zam. we Wrotkowie, woj. warmińsko-mazurskie,
 • Marii i Ryszardowi Pabianom, zam. w Łęgu Tarnowskim, woj. małopolskie,
 • Marii i Czesławowi Ziemniakom, zam. w Białobokach, woj. podkarpackie,
 • Irenie i Arnoldowi Prochota, zam. w Chocianowicach, woj. opolskie,
 • Violetcie i Krzysztofowi Majchrzyckim, zam. w Ludwikowie, woj. wielkopolskie,
 • Dorocie i Wacławowi Łapiczom, zam. w Wojnowie, woj. zachodno-pomorskie,
 • Alicji i Januaremu Dworczakom, zam. w Krzepielowie, woj. lubuskie.

4. Podsumowanie Konkursu odbędzie się 3 października 2008 roku podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA Farma w Poznaniu, gdzie nastąpi uhonorowanie laureatów.

Dziękuję wszystkim instytucjom, dziennikarzom, sponsorom nagród i innym osobom, uczestniczącym w organizacji tego przedsięwzięcia i wydatnie przyczyniającym się do krzewienia zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

W imieniu organizatorów składam serdeczne gratulacje laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu.

 

............

Przewodniczący
Centralnej Komisji Konkursowej

/ - /mgr Henryk Jaworski

 

Prezes KRUS ogłasza regulamin Ogólnokrajowego Konkursu w kategorii gospodarstw indywidualnych:

"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2008"

Załącznik nr 1 do regulaminu
Zgłoszenie udziału w konkursie

Załącznik nr 2 do regulaminu
Arkusz ocenygospodarstwa