ZADANIA KRUS

A- A A+

Broszury

Broszury dla rolników:

  1. Ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym;
  2. Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym;
  3. Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
  4. Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich;
  5. Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin;
  6. Pył występujący w rolnictwie jest niebezpieczny;
  7. Chorób odzwierzęcych można się ustrzec;
  8. Wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym;
  9. Wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS.

Broszury dla dzieci:

1. Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym
2. Dozwolone od lat 16-stu - czyli niebezpieczne prace w gospodarstwie rolnym