ZADANIA KRUS

A- A A+

Oddziaływanie KRUS na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej

W ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników Kasa podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników.

Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym "Znak Bezpieczeństwa KRUS" i przyznaje wyróżnienie targowe "Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym" .

Od 2000 roku producentom i dostawcom tych wyrobów wręczana jest statuetka "DOBROSŁAW" symbolizująca ochronę zdrowia i życia rolników. 

Kasa informuje i zapoznaje rolników z wyrobami oznaczonymi "Znakiem Bezpieczeństwa KRUS" i wyróżnieniem targowym "Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym" . Prezentuje je podczas szkoleń, targów, konferencji, seminariów i pokazów oraz zachęca do ich nabywania.

Inną formą oddziaływania jest prowadzenie działań prewencyjnych, których celem jest eliminowanie z rynku technicznych środków produkcji, które mogą stanowić przyczynę wypadków (np. przy stwierdzeniu wad konstrukcyjnych maszyn i urządzeń rolniczych lub wykonanych nieprawidłowo usług).

Jeśli przyczyną wypadku przy pracy rolniczej była wadliwość stosowanego środka produkcji lub nieprawidłowość świadczonej usługi Prezes Kasy w postępowaniu regresowym może domagać się od dostawców wadliwych wyrobów i usług zwrotu wypłaconych świadczeń powypadkowych oraz wymagać usunięcia stwierdzonych wad konstrukcyjnych i innych zagrożeń.