ZADANIA KRUS

A- A A+

Postępowanie prewencyjne

Celem tego działania jest eliminowanie z rynku technicznych środków produkcji, które mogą stanowić przyczynę wypadków (np. przy stwierdzeniu wad konstrukcyjnych maszyn i urządzeń rolniczych lub wykonanych nieprawidłowo usług).

Kasa występuje do producentów i dostawców m.in. o wprowadzenie zmian z zakresu BHP w instrukcjach obsługi maszyn i urządzeń, wprowadzenie zmian konstrukcyjnych maszyn i urządzeń rolniczych zapewniających odpowiedni, akceptowalny poziom bezpieczeństwa obsługi.