ZADANIA KRUS

A- A A+

Postępowanie regresowe

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm.) jeżeli przyczyną wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej była wadliwość środka stosowanego przy pracy lub nieprawidłowość świadczonej usługi, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi osoba niebędąca poszkodowanym lub rolnikiem, na którego rachunek poszkodowany pracował, Prezes Kasy może dochodzić od tej osoby zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia z ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.

W części przypadków Kasa stosuje wystąpienia prewencyjne, wskazując na wady konstrukcyjne zagrażające bezpieczeństwu pracy.

Kasa w minionych latach prowadziła postępowania regresowe wobec producentów maszyn i urządzeń rolniczych, a także podmiotów świadczących usługi na rzecz rolnictwa.

W wielu przypadkach prowadzone postępowanie znajdowało swój epilog w sądzie, ale znaczna część została sfinalizowana poprzez podpisanie ugody, w ramach której producenci dokonywali zmian konstrukcyjnych maszyn i urządzeń na rozwiązania bezpieczne oraz modyfikowali instrukcje obsługi maszyn i urządzeń uwzględniając zasady bezpiecznego ich użytkowania.

Postępowania regresowe prowadzono m. in. wobec producenta sadzarek do ziemniaków (o wyposażenie w niedemontowalne osłony skrzyń zasypowych), producenta wyorywacza do buraków (brak osłon na wałach napędowych), producenta opryskiwacza (zmianę tworzywa, z którego był produkowany zbiornik), producenta mieszalnika pasz sypkich (wadliwa dokumentacja techniczno-ruchowa i zbyt duże otwory w dnie koszy zasypowych), producenta obrabiarki do drewna (brak wyłącznika do natychmiastowego zatrzymania urządzenia i nieprawidłowa instrukcja obsługi), producenta opryskiwacza (nieprawidłowa konstrukcja mechanizmu podnoszenia i opuszczania belek polowych opryskiwacza).

Wymiernym efektem podejmowanych przez KRUS działań prewencyjnych i regresowych jest stały znaczący spadek wypadkowości w rolnictwie.