ZADANIA KRUS

A- A A+

Znak Bezpieczeństwa KRUS

Znak Bezpieczeństwa KRUS to wyróżnienie ustanowione 1 stycznia 1995 r. przez Prezesa KRUS, mające na celu:

  • poinformowanie nabywcy (rolnika), że wyrób oznaczony tym znakiem zapewnia większe bezpieczeństwo w użytkowaniu;
  • umożliwienie producentowi (importerowi) wykorzystania tego oznakowania do promocji wyrobu.

Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym "Znak Bezpieczeństwa KRUS" , w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS w sposób trwały i używania go w działalności marketingowej.

Przyznanie znaku może nastąpić na wniosek producenta lub jego przedstawiciela oraz z inicjatywy rolników, ich organizacji i związków zawodowych dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS.

Dostawca (producent, importer, sprzedawca) występujący o nadanie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS" dobrowolnie poddaje atestacji swój wyrób, zarówno pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa biernego (konstrukcja) - badania laboratoryjne, jak i czynnego (zaistnienie wypadków z udziałem danego urządzenia w przeszłości - ryzyko szczątkowe), potwierdzonego w praktyce.  

Warunki i zasady przyznawania "Znaku Bezpieczeństwa KRUS" określono w Regulaminie przyznawania "Znaku Bezpieczeństwa KRUS" .


Zobacz także:

Regulamin przyznawania "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"

Wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS

 

 

Kliknij na plakat, żeby zobaczyć powiększenie

kliknij na ulotkę, żeby zobaczyć powiększenie