ZADANIA KRUS

A- A A+

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby

Laureaci konkursu

Relacja z wręczenia nagród w Sejmie RP

"Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom!"

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w otoczeniu prac osób dorosłych w gospodarstwie rolnym.

III edycja konkursu przebiega pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom!" , co oznacza, że prace plastyczne ukazujące bezpieczną zabawę dzieci i ich pomoc dorosłym w gospodarstwie rolnym przede wszystkim powinny obrazować przykłady zapobiegania upadkom, będącym najliczniejszą grupą wypadków przy pracy rolniczej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami odnośnie zgłoszenia uczestnictwa dzieci do eliminacji w III konkursie plastycznym zapraszamy do terenowych jednostek KRUS - placówek terenowych lub oddziałów regionalnych.