ZADANIA KRUS

A- A A+

„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie prowadziła w 2020 roku większość swoich działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2019 roku Kasa wypłaciła 10 295 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (4 975) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 6 rolników straciło życie.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unikał” ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służyć temu będą m.in.: liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników, odbywających się w całej Polsce.

Kasa serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu i do jego udostępniania, film prezentuje wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników w celu ograniczenia ryzyka wypadków z grupy ,,upadek osób”, a także zachęca rolników do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o listę kontrolną.

O wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii „Upadek to nie przypadek” Kasa będzie informować na swojej stronie internetowej, jak również poprzez Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych.

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób zgłoszonych do KRUS w 2019 roku najczęściej odnotowano:

  • upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (36,9%);
  • upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (27,8%);  upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (15,3%);
  • upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (15,1%).

Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:

  • złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 26,1%;
  • nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego – 12,8%;
  • niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności – 6,2%;
  • niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 5,1%;
  • wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni – 5,0%;
  • nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów – 5,0%

Plakaty „Rola rolnika by upadku unikał”

pobierz pdf

 

pobierz pdf

pobierz pdf

 

pobierz pdf

pobierz pdf

 

pobierz pdfpobierz pdf
pobierz pdfpobierz pdf
pobierz pdf