ZADANIA KRUS

A- A A+

 

„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków z grupy „upadek osób”, do których najczęściej dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych. 
Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek, m.in.:

  • złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie);
  • nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego;
  • niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności;
  • niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości;
  • wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni;
  • nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów.    

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób zgłoszonych do KRUS najczęściej odnotowuje się:

  • upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych;
  • upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew;
  • upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych;
  • upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unikał” ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służyć temu będą m.in.: liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników, odbywających się w całej Polsce. O wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii „Upadek to nie przypadek” Kasa będzie informować na swojej stronie internetowej, jak również poprzez Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych.

Kasa ponadto serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu, prezentującego wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników w celu ograniczenia ryzyka wypadków z grupy „upadek osób”, a także zachęca ich do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie rolnym oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o listę kontrolną

Plakaty:

Kliknij na plakat, żeby zobaczyć powiększenie

pobierz pdf

Kliknij na plakat, żeby zobaczyć powiększenie

pobierz pdf

Kliknij na plakat, żeby zobaczyć powiększenie

pobierz pdf

Kliknij na plakat, żeby zobaczyć powiększenie

pobierz pdf

 

Kliknij na plakat, żeby zobaczyć powiększenie

pobierz pdf

Naklejki:

 

Upadek to nie przypadek