ZADANIA KRUS

A- A A+

Relacja z przekazania Laureatom nagrody głównej konkursu BGR

Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik przekazała Państwu Małgorzacie i Markowi Borkowskim - Laureatom XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - główną nagrodę w konkursie - ciągnik o mocy 55 KW.

Wielopokoleniowe gospodarstwo rolne Państwa Małgorzaty i Marka Borkowskich znajduje się w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim. Rolnicy uprawiają 70 ha gruntów, głównie na potrzeby paszowe 200 szt. bydła, z czego ok. 120 to krowy mleczne. Położone na wzniesieniu siedlisko gospodarstwa rolnego jest utwardzone, z odprowadzeniem wód opadowych, a także obszernymi ciągami komunikacyjnymi i placami manewrowymi. Budynki i maszyny rolnicze, mimo że zróżnicowane wiekiem, są zadbane i w bardzo dobrym stanie technicznym. Niejednakowy poziom gruntu i pochyłości zostały w sposób przemyślany zagospodarowane, a występujące skarpy wykorzystane do nasadzenia licznych gatunków roślin ozdobnych. 

Gospodarstwo Państwa Borkowskich