ZADANIA KRUS

A- A A+

Wypadki przy pracy rolniczej

Wypadki przy pracy rolniczej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach zadań wynikających z ustawy z 20 grudnia 1990 roku (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 174) prowadzi postępowania powypadkowe i wypłaca jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, a także zajmuje się działaniami na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W 2019 roku rolnicy zgłosili do KRUS 13 641 wypadków, o 1 654 (10,8%) mniej niż w 2018 roku. Wypłacono 10 295 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 1 566 (13,2%) mniej niż w 2018 roku. Odnotowano 57 wypadków śmiertelnych, o 24 (29,6%) mniej niż w 2018 roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 4 975 (48,3% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 1 222 (11,9%) ,,uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 1 236 (12,0%). W 2019 r. na 1 000 ubezpieczonych przypadało 8,5 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań.

Dane statystyczne nt. wypadków świadczą znaczącej poprawie bezpieczeństwa pracy na terenach wiejskich. Wskaźnik wypadkowości od 1993 roku spadł z 24,6 do 8,5 (o 16,1). Zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków z 66 tys. do 13,6 tys. (o prawie 80% mniej) i liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 42 tys. do 10,3 tys., w tym z tytułu wypadków śmiertelnych z 286 do 57.

Initiates file download

kliknij na wykresie,by zobaczyć powiększenie

Poprawa bezpieczeństwa pracy rolników indywidualnych to m.in. efekt wieloletniego oddziaływania Kasy oraz innych instytucji i organizacji społecznych na świadomość mieszkańców wsi, tj. upowszechniania Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z działalnością rolniczą. Prowadzona przez Kasę działalność prewencyjna opiera się na analizie przyczyn i okoliczności zgłaszanych do KRUS wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. To w oparciu o nią określane są formy i kierunki oddziaływania. Kasa wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, niekosztownych rozwiązań eliminujących ryzyka wypadkowe, a także zachęca rolników do eliminowania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy.

W ostatnich latach na wsi obserwowane są: zmiany w wielkości i strukturze gospodarstw rolnych oraz technologii produkcji, m.in. obieranie jednego profilu produkcji, inwestowanie środków unijnych w budowę nowoczesnej, przystosowanej doprowadzonej działalności infrastruktury, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń o wysokim standardzie bezpieczeństwa, wyeliminowanie wielu prac ręcznych, zwiększenie dbałości o ład, porządek i estetykę w obejściu gospodarstwa, częstsze stosowanie właściwego ubrania i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (okularów, rękawic, ochronników słuchu, masek przeciwpyłowych, itd.). Na wsi następuje również wymiana pokoleniowa, gospodarstwa przejmowane są przez młodych, wykształconych i otwartych na zmiany rolników.

Udział w działaniach prewencyjnych Kasy nich jest nieodpłatny i dobrowolny, a aktualny stan prawny nie nakłada sankcji na rolników.