ZADANIA KRUS

A- A A+

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

18 kwietnia 2018 roku, w Szkole Głównej Gospodarstwa Rolnego w Warszawie, odbył się finał X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, organizowanego przez Redakcję dwumiesięcznika „Magazyn Technologii Bezorkowych. Bez Pługa”, Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Partnerem strategicznym i współorganizatorem Konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej dobrych praktyk rolniczych związanych z eliminowaniem zagrożeń, propagowanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, a także promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z terenu całej Polski. W pierwszym, szkolnym etapie udział wzięło 3 126 uczniów ze 132 szkół, co świadczy o dużym zainteresowaniu nagrodą główną Konkursu – zwolnieniem pięciu najlepszych laureatów z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pierwszym etapem konkursu były eliminacje szkolne, które przeprowadzili pracownicy Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy. Najlepsi uczniowie, wyłonieni w etapie szkolnym konkursu oraz nauczyciele wspierający ich podczas przygotowań do Konkursu, przyjechali do Warszawy, by wziąć udział w etapie finałowym. Polegał on na rozwiązaniu dwuczęściowego testu, dotyczącego ergonomii i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Podczas, gdy młodzież sprawdzała swoją wiedzę, nauczyciele brali udział w specjalnej sesji wykładowej, przygotowanej przez przedstawicieli Organizatorów i fundatorów nagród.

W trakcie gali finałowej w Auli Kryształowej SGGW Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS Pan Cezary Nobis zapoznał zebranych z działalnością prewencyjną Kasy oraz przedstawił dane dotyczące wypadkowości w rolnictwie. Następnie ogłoszono werdykt Komisji Konkursowej i nagrodzono laureatów jubileuszowej edycji. Specjalne podziękowania i nagrody dla nauczycieli, którzy zaangażowali się w przygotowanie młodzieży do udziału w Konkursie, w imieniu Prezesa Kasy wręczył Dyrektor Cezary Nobis.

Laureatami X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie zostali:

  • Dawid Nenczak z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce (nauczyciel – Pan Sławomir Tomalak);
  • Jan Węglarz z Technikum Leśnego w Białowieży (nauczyciel – Pani Joanna Zamoyska);
  • Paweł Michalski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu (nauczyciel – Pan Krzysztof Salomon);
  • Krystian Gołąb – uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu (nauczyciel – Pani Iwona Stanek);
  • Gabriel Matwiejuk, reprezentujący Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie (nauczyciel – Pan Krzysztof Kowalik).

 

  

Informator konkursu
Regulamin konkursu