ZADANIA KRUS

A- A A+

XIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Regulamin XIII Międzynarodowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Podsumowanie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu w kategorii zakładów rolnych i gospodarstw indywidualnych odbyło się 19 września br., w dniu inauguracji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.

Ciągnik rolniczy 675DT produkcji Farmtrac Tractors Europe Spółka z o.o za I miejsce i miano najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego 2014.

Nagrody pieniężne od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla dwóch zdobywców równorzędnej II lokaty.

Nagrody pieniężne lub rzeczowe od organizatorów i sponsorów - za wyróżnienia dla pozostałych 13. laureatów centralnego etapu.

Dla wszystkich krajowych laureatów XII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014 - listy gratulacyjne od honorowego patrona Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, tablety okolicznościowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplomy od organizatorów, zestawy ochron pracy od Państwowej Inspekcji Pracy, zestawy ochron stosowane podczas pracy ze środkami ochrony roślin od Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, roczna prenumerata dwutygodnika AGRO SERWIS i miesięcznika AGROmechanika. To główne trofea, którymi uhonorowano najbezpieczniejsze gospodarstwa w kategorii indywidualnych producentów rolnych ogłaszanej przez Prezesa KRUS w dorocznym konkursie organizowanym we współpracy z MRiRW i PIP, przy wsparciu władz gminnych, wojewódzkich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, policji, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, izby rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, reprezentantów Rady Rolników, organizacji zawodowych i społecznych rolników oraz dużego grona pracowników KRUS, PIP i ANR - organizatorów konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" .

Podsumowanie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu w kategorii zakładów rolnych i gospodarstw indywidualnych odbyło się 19 września br., w dniu inauguracji Międzynarodowej Wystawy Rolnicze AGRO SHOW w Bednarach.

Organizatorów Konkursu reprezentowali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Zofia Szalczyk, Wiceprezes KRUS Krystyna Gdula, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Kwiatkowska.

Wśród honorowych gości byli m.in.: przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Gołos, poseł na Sejm RP -  Piotr Walkowski, Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szadkowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross, Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak, Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Marek Borowski, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Stefan Mikołajczak, przedstawiciel Rady Rolników Piotr Kasprzak, szefowie związków i organizacji rolniczych, sponsorzy i patroni medialni z Agro Serwisu, Agromechaniki, AgroNews i Zielonego Sztandaru, gospodarze AGRO SHOW, dyrektorzy oddziałów regionalnych KRUS, oraz rodziny i sympatycy, licznie towarzyszący zwycięzcom krajowego etapu konkursu.

Przemówienie Prezesa KRUS Artura Brzóski (odczytane w jego imieniu przez Zastępcę Prezesa Krystynę Gdulę)

Jacy są tegoroczni laureaci? Co przesądziło o ich zwycięstwie wśród 960 uczestniczących w XII edycji konkursu?

Laureaci XII Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Regulamin

Zgłoszenie do konkursu


 

 

Poprzednie konkursy