ZADANIA KRUS

A- A A+

I miejsce - Państwo Dorota i Karol Kaniowie ze Szwarcenowa w województwie warmińsko-mazurskim

Zdobywcy I miejsca Państwo Dorota i Karol Kaniowie ze Szwarcenowa w województwie warmińsko-mazurskim są rolnikami w kolejnym pokoleniu. Zaczynali od pracy w rodzinnym gospodarstwie w województwie wielkopolskim. Gospodarstwo na Warmii prowadzą od 5 lat. Tu zaczęli od zagospodarowywania nabytej kompletnie zrujnowanej nieruchomości. O ich tegorocznym sukcesie, poprzedzonym ogromnym nakładem pracy, zadecydował … wypadek Pana Karola. Wydarzenie sprzed kliku lat, które mogło go kosztować utratę zdrowia, zmobilizował małżonków do zorganizowania ich gospodarstwa, z uwzględnieniem każdego aspektu bezpieczeństwa pracy. Państwo Kaniowie hodują 50 macior i 1 000 tuczników rocznie. Na potrzeby paszowe uprawiają zboża na 72 ha gruntów. Ich gospodarstwo wyróżnia się przestronnym, pięknym siedliskiem, dbałością o ład i porządek w obejściu, prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych, dużą liczbą tablic ostrzegawczych i informacyjnych, szeroką dostępnością środków ochrony indywidualnej, dobrze zorganizowanym punktem przeciwpożarowym, własną stacją paliw.