ZADANIA KRUS

A- A A+

II miejsce - Państwo Monika i Emil Wrotkowie z miejscowości Jaroszowa Wola w województwie mazowieckim

II miejsce zdobyli równorzędnie Państwo Monika i Emil Wrotkowie z miejscowości Jaroszowa Wola w województwie mazowieckim oraz Państwo Olga i Henryk Rogaczewscy z miejscowości Tywica w województwie zachodniopomorskim.

Państwo Wrotkowie prowadzą nowoczesne gospodarstwo sadownicze na 11 ha gruntów. Produkcji sadowniczej uczyli się latami, korzystając z doświadczeń innych gospodarstw ogrodniczych, w tym zagranicznych. Swój sad wyposażyli w instalację nawadniającą oraz przeciw przymrozkom i gradowi. Owoce przechowują w kontrolowanych beztlenowych komorach przechowalniczych, w których skład powietrza sterowany jest automatycznie, co eliminuje niebezpieczną ręczną wymianę składników służących do wytrącania dwutlenku węgla w komorach. Komisji konkursowej zaimponowała ogromna, rzetelna wiedza Państwa Wrotków z zakresu bhp, którą Pani Monika przekazuje swoimi uczniom w miejscowej szkole podstawowej.