ZADANIA KRUS

A- A A+

Laureaci XII Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

I miejsce - Państwo Dorota i Karol Kaniowie ze Szwarcenowa w województwie warmińsko-mazurskim

II miejsce - Państwo Monika i Emil Wrotkowie z miejscowości Jaroszowa Wola w województwie mazowieckim

II miejsce - Państwo Olga i Henryk Rogaczewscy z miejscowości Tywica w województwie zachodniopomorskim

Wyróżnienia

Wyróżnienie - Państwo Alina i Tomasz Szymczakowie z Konarzewa w województwie wielkopolskim

Wyróżnienie - Państwo Małgorzata i Jan Smardzowie z Obrazowa w województwie świętokrzyskim

Wyróżnienie - Państwo Elżbieta i Janusza Trendowie ze Ślężan w województwie śląskim

Wyróżnienie - Pan Marek Milewczyk z Czarnówka w województwie pomorskim

Wyróżnienie - Państwo Zofia i Bogusław Kryniccy, z miejscowości Piątak w województwie podlaskim

Wyróżnienie - Państwo Joanna i Arkadiusz Ozimkowie ze Starego Sioła w województwie podkarpackim

Wyróżnienie - Państwo Jadwiga i Marek Wiechowie z Czapli Starych w województwie opolskim

Wyróżnienie - Państwo Renata i Marek Podymowie z Bukowskiej Woli w województwi małopolskim

Wyróżnienie - Państwo Agnieszka i Przemysław Firganowie z Łodzi Nowosolnej w województwie łódzkim

Wyróżnienie - Państwo Teresa i Ryszard Majowie, Klępsk, z województwa lubuskiego

Wyróżnienie - Państwo Ewa i Zbigniew Czajkowie z Ciechomina w województwie lubelskim

Wyróżnienie - Państwo Wioletta i Zbigniew Plittowie z Łasina w województwie kujawsko-pomorskim

Wyróżnienie - Państwo Anna i Paweł Barczewscy z Miłoszyna w województwie dolnośląskim