ZADANIA KRUS

A- A A+

Wyróżnienie - Państwo Ewa i Zbigniew Czajkowie z Ciechomina w województwie lubelskim

Państwo Ewa i Zbigniew Czajkowie z Ciechomina w województwie lubelskim, zajmują się produkcją 700 sztuk rocznie trzody chlewnej. Hodowla odbywa się w cyklu zamkniętym. Państwo Czajkowie uprawiają na potrzeby paszowe pszenżyto, pszenicę i mieszanki. Rozwojowi ich produkcji towarzyszy przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia, dlatego urządzili nowoczesny warsztat, pozwalający na regularne serwisowanie i bezpieczne wykonywanie prac naprawczych.