ZADANIA KRUS

A- A A+

Wyróżnienie - Państwo Teresa i Ryszard Majowie, Klępsk, z województwa lubuskiego

Państwo Teresa i Ryszard Majowie, z województwa lubuskiego gospodarują na 780 ha powierzchni gleb o III klasie bonitacji gruntu. Uprawiają na nich pszenicę, rzepak, jęczmień, kukurydzę. W całym gospodarstwie zainstalowano system nawadniania z uwagi na mikroklimat charakteryzujący się niewielką roczną sumą opadów. Do zagospodarowania dużej ilości gnojownicy przy chowie w cyklu zamkniętym (30 tysięcy tuczników i 1 200 macior) powstała unikalna w skali kraju biogazownia o mocy 1 MW. W gospodarstwie Państwa Majów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywana jest również kiszonka z kukurydzy, pomiot kurzy, wysłodki buraczane i słoma.