ZADANIA KRUS

A- A A+

Wyróżnienie - Państwo Jadwiga i Marek Wiechowie z Czapli Starych w województwie opolskim

Państwo Jadwiga i Marek Wiechowie z Czapli Starych w województwie opolskim pięknie zadbali o wydzielenie w gospodarstwie parku maszynowego z zapleczem warsztatowym i magazynem paliw, oraz kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych. W ich wielopokoleniowym rodzinnym gospodarstwie, specjalizującym się w produkcji roślinnej, ład i porządek na każdym stanowisku pracy są podstawą. Duża powierzchnia siedliska pozwoliła na wydzielenie w gospodarstwie placu z wiatą, gdzie są garażowane ciągniki i maszyny rolnicze. Wiata podzielona jest na kilka sektorów posiadających niezależne zasilanie elektryczne. W jednym z nich zorganizowano warsztat naprawczy wyposażony w niezbędne stoły, narzędzia i oświetlenie. Obok wiaty znajduje się magazyn części zamiennych. Państwo Wiechowie mają własną stację paliw - dwupłaszczowy zbiornik. Całość placu maszynowego jest ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Wizytówki gospodarstwa Państwa Wiechów dopełnia piękny ogród.